Cải tiến bao bì: Túi zip có in hình

​Những ưu điểm của Túi zip có in hình

  1. Nhẹ hơn nên dễ vận chuyển hơn.
  2. Chất liệu mềm dễ đóng gói vào hộp hơn.
  3. Đẹp hơn vì có thể in lên được, không cần quấn chống xốc bên ngoài nên dễ để khách hàng chụp hình check in.

Nguyên tắc thực hiện:

  1. Công nghiệp: Cùng một mẫu in cho tất cả các sản phẩm. Túi trong để nhìn thấy sản phẩm và nhãn dán để phân biệt.