Làm một chủ đề: Hướng dẫn sử dụng

Mục tiêu

 1. Tạo ra một thứ hữu ích: Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm sau khi mua hàng
 2. Nâng cao trải nghiệm sử dụng sản phẩm hiệu quả hơn:
  - Sử dụng đúng cách, đa dạng, dễ dàng
  - Sử dụng đều đặn hàng ngày để đạt kết quả tốt
 3. Là phương tiện để bán thêm cho khách hàng cũ
  - Mua thêm sản phẩm khi hết
  - Mua thêm sản phẩm mới để sử dụng theo các cách được hướng dẫn

Các bước thực hiện

 1. Xây dựng trên nền tảng: Tạo ra những thứ hữu ích và thú vị cho khách hàng để biến lưu lượng thành trữ lượng
 2. Gồm những bài viết theo sản phẩm
 3. Mỗi sản phẩm có thể có nhiều bài viết
 4. Gắn nhãn: "Hướng dẫn sử dụng"
 5. Bắt đầu với tài nguyên đã có từ trước: Các hình ảnh, nội dung...
 6. Có thể làm tốt hơn bằng cách:
  - Hình ảnh: Thống nhất dùng template chuyên nghiệp
  - Nội dung: Thể hiện H3 (hiệu quả, công dụng) để vừa là bài hướng dẫn, vừa là bài bán hàng

Quá trình thực hiện

 1. Tạo chủ đề Hướng dẫn sử dụng: 07/06/2022
 2. Đăng 3 sản phẩm đã có: Mixnuts, Mixfruits và Bột Ngũ Cốc: 07/06/2022