Làm một chủ đề: Khắc phục triệu chứng

Mục tiêu

 1. Tạo ra một thứ hữu ích: Hướng dẫn khách hàng khắc phục các triệu chứng trong quá trình mang thai theo tuần cho khách hàng
 2. Là phương tiện để chăm sóc khách hàng dài hơn:
  - Hàng tuần
  - Cả thai kỳ từ tuần 1 đến tuần 40
 3. Là phương tiện để bán sản phẩm:
  - Cần thiết tương ứng với mỗi giai đoạn mang thai cho khách hàng

Các bước thực hiện

 1. Xây dựng trên nền tảng: Tạo ra những thứ hữu ích và thú vị cho khách hàng để biến lưu lượng thành trữ lượng
 2. Gồm những bài viết theo tuần
 3. Gắn nhãn: "Khắc phục triệu chứng" và tuần tương ứng
 4. Bắt đầu với tài nguyên đã có từ trước: Các hình ảnh, nội dung...
 5. Có thể làm tốt hơn bằng cách:
  - Giới thiệu sản phẩm giúp Khắc phục triệu chứng

Quá trình thực hiện

 1. Đăng nội dung đã có lên: Deadline 8:00 13/06/2022 đến 08:00 20/06/2022