Biên bản họp Ngày 30/06/2023 - Thương mại điện tử

Mục tiêu

Chia sẻ những điều hiệu quả, điều chưa hiệu quả về các công việc thực hiện trong tuần và các kết quả đạt được (từ 0:00 ngày 23/06/2023 đến 24:00 ngày 29/06/2023).

Nội dung buổi họp Ngày 30/06/2023

V1.1.20230630

*Tổng quan tình hình kinh doanh sàn thương mại điện tử

1. Lazada (HungNT.1)
- Doanh thu tổng: 5.281.300 (giảm 25,3%).
- Lượt truy cập gian hàng: 159 (giảm 12,6%).
- Khách thêm hàng vào giỏ hàng: 27 (tăng 42,1%).
- Doanh thu từ Ads: 766.200 (giảm 5,7%).
- Một số đề xuất để cải thiện: 
+ Tăng giá thầu, tăng lượng từ khóa để 1 hoặc 2 sản phẩm được lên top đầu.
+ Sản phẩm chạy quảng cáo giảm giá sâu (tham gia flash sale).
+ Tăng lượt đánh giá từ khách hàng.
2. Shopee (DiuTT.1)
- Doanh thu tổng: 88.437.730đ (đã trừ đơn hủy, doanh thu tăng 36% so với tuần trước).
- Doanh thu từ Ads: 61.900.000đ.
- Chi phí Ads: 10.900.000, MOL tổng: 12,3%.
- Đăng ký chương trình khách hàng thân thiết với 4 cấp độ: Silver - Gold - Diamond - VIP. Cụ thể: 
+ Nhận 1 điểm với mỗi chi tiêu đạt 10.000đ
+ Nhận 50 điểm khi đăng ký tham gia chương trình
-> Hiệu quả: Có 5 khách hàng đăng ký tham gia chương trình, 2 đơn hàng từ khách hàng thân thiết.
- Nhập sản phẩm mới Bio oil (x Hùng): Đã xong hợp đồng và nhận sản phẩm. Đang hoàn thiện content và hình ảnh đăng lên sàn. Mức giá nhập Bio oil 125ml: 246.260đ, mức giá bán đề nghị: 325.000đ. 
3. Tiktok (HangNT.1)
- Doanh thu tổng: 3.328.600đ (tăng 90,36%).
- Đơn hàng: 10
- Lượt xem sản phẩm: 11.570 (tăng 23,92%).
- Lượt tiếp cận sản phẩm: 417 (tăng 33,23%).
- Khách truy cập: 2.230 (tăng 13,2%).
- Tỷ lệ chuyển đổi; 2,24% (giảm 36,9%).
- Đề xuất cải thiện:
+ Tăng affiliate
+ Chạy quảng cáo
+ Hợp tác KOC/KOL
+ Chạy ủy quyền