Biên bản họp Ngày 07/07/2023 - Thương mại điện tử

Mục tiêu

Chia sẻ những điều hiệu quả, điều chưa hiệu quả về các công việc thực hiện trong tuần và các kết quả đạt được (từ 0:00 ngày 30/06/2023 đến 24:00 ngày 06/07/2023)

Nội dung buổi họp Ngày 07/07/2023

V1.1.20230707

*Tổng quan tình hình kinh doanh sàn thương mại điện tử

1. Lazada (HungNT.1)
- Doanh thu tổng: 5.297.300 (tăng 0,3%).
- Doanh thu từ Ads: 1.625.400 (giảm 35,19%).
- Chi phí quảng cáo: 751.975 (tăng 249,99%).
- Lượt truy cập gian hàng: 250 (tăng 57,23%).
- Lượt truy cập vào sản phẩm: 249 (tăng 57,59%).
- Lượt theo dõi mới: 9 (tăng 800%).
- Lượt mua hàng: 12 (tăng 33,33%).
- Khách thêm hàng vào giỏ hàng: 25 (giảm 7,4%).
- Một số đề xuất để cải thiện: 
+ Kiểm tra lại từ khóa
+ Kiểm tra lại các chi phí/đơn hàng
2. Shopee (DiuTT.1)
- Doanh thu tổng: 75.609.226đ (đã trừ đơn hủy).
- Doanh thu từ Ads: 62.500.000đ.
- Chi phí Ads: 10.500.000, MOL tổng: 13,8%.
- Tiếp thị liên kết shopee: 25 đơn hàng => doanh thu 7.800.000đ.
- Hoàn thành sản phẩm mới Bio oil (x HungNT.1).
- Chương trình khách hàng thân thiết: 13 khách hàng đăng ký, có 1 đơn hàng.
3. Tiktok (HangNT.1)
- Doanh thu tổng: 1.923.275đ. Trong đó:
+ Affiliate: 709.425đ (37%)
+ Tự quảng bá: 1.213.850 (63%)
- Đơn hàng: 9
- Lượt xem sản phẩm: 19.350
- Điều hiệu quả: Sử dụng các công cụ khuyến mại có hiệu quả (chiết khấu, voucher).
- Điều chưa hiệu quả: 
+ Quảng cáo bị đắt
+ Tối ưu sản phẩm và đăng sản phẩm mới (bị quét nhiều từ khóa và sản phẩm thông tin chưa đầy đủ)