Biên bản họp ngày 14/07/2023 - Thương mại điện tử

Mục tiêu

Chia sẻ những điều hiệu quả, điều chưa hiệu quả về các công việc thực hiện trong tuần và các kết quả đạt được (từ 0:00 ngày 07/07/2023 đến 24:00 ngày 13/07/2023).

Nội dung buổi họp Ngày 14/07/2023

V1.1.20230714

*Tổng quan tình hình kinh doanh sàn thương mại điện tử

1. Lazada (HungNT.1)
- Doanh thu tổng: 9.064.587 (tăng 71,12%).
- Doanh thu từ Ads: 5.853.414 (tăng 4,4%).
- Chi phí quảng cáo: 1.326.076 (giảm 4,62%).
- Tổng lượt truy cập: 474 (tăng 89,6%).
- Số sản phẩm bán: 31 (tăng 121,43%).
- Số đơn hàng: 21 (tăng 75%).
- Lượt theo dõi mới: 12 (tăng 33%).
- Khách thêm hàng vào giỏ hàng: 41 (tăng 64%).
- Số sản phẩm thêm vào giỏ: 60 (tăng 50%).
- Thử nghiệm theo dõi thủ công các khung giờ có lượt truy cập cao để set flashsale (từ 0h-9h).
- Một số góp ý để cải thiện: 
+ Nên chạy quảng cáo sản phẩm có giá vốn thấp
+ Nên thay đổi về từ khóa, giảm giá thầu
+ Tăng hiển thị với sản phẩm gối
+ Đăng ký toàn bộ sản phẩm cho ngày sale 15-17/7
+ Duy trì tăng hiển thị bằng bài đăng dạo
2. Shopee (DiuTT.1)
- Doanh thu tổng: 131.050.494đ (đã trừ đơn hủy).
- Doanh thu từ Ads: 102.700.000đ.
- Chi phí Ads: 14.600.000đ, MOL tổng: 11%.
- Chương trình khách hàng thân thiết: 41 khách hàng đăng ký, có 14 đơn hàng, doanh thu: 5.100.000đ.
- Đăng ký các camp Spike day ngày 15/7, chương trình tài trợ hiển thị.
3. Tiktok (HangNT.1)
- Doanh thu tổng: 2.756.600 (đã trừ đơn hủy).
- Số đơn hàng: 14.
- Lượt xem sản phẩm tổng thể: 36.820.
- Lượt xem sản phẩm trung tâm mua sắm: 1282.
- Chi phí quảng cáo: 1.318.592, doanh thu từ quảng cáo: 1.131.050 => chi phí quảng cáo đang bị đắt cần đổi sử dụng chi phí để book KOL/KOC.
- Sản phẩm Bio oil được duyệt và đăng sản phẩm thành công.
- Các video quay với ThanhDTV.1 có tiềm năng, có thể làm thêm nhiều video chất lượng để quảng cáo.
- Hoàn thành việc đăng video => nhận voucher giảm giá cho khách hàng do tiktok tài trợ.
- Một số góp ý để cải thiện:
+ Đăng ký camp
+ Các chương trình khuyến mại "mua 1 tặng 1", "mua kèm deal sốc", sale sổ, lịch
+ Hợp tác với KOL/KOC thay cho chạy quảng cáo
+ Tham gia zoom