Biên bản họp Ngày 21/07/2023 - Thương mại điện tử

Mục tiêu

Chia sẻ những điều hiệu quả, điều chưa hiệu quả về các công việc thực hiện trong tuần và các kết quả đạt được (từ 0:00 ngày 14/07/2023 đến 24:00 ngày 20/07/2023)

Nội dung buổi họp Ngày 21/07/2023

V1.1.20230721

*Tổng quan tình hình kinh doanh sàn thương mại điện tử

1. Lazada (HungNT.1)
- Doanh thu tổng: 7.635.200 (giảm 15,77%).
- Doanh thu từ Ads: 5.760.000 (giảm 20,49%).
- Chi phí quảng cáo: 1.426.000 (giảm 0,33%).
- Hủy đơn: 634.000đ
- Tổng lượt truy cập: 442 (giảm 6,75%).
- Khách mua: 13.
- Số đơn hàng: 14.
- Khách thêm hàng vào giỏ hàng: 39.
- Một số góp ý để cải thiện:
+ Chạy quảng cáo đang bị đắt (nên tắt chiến dịch tài trợ sản phẩm mới).
+ Chương trình tiếp thị liên kết: tăng % hoa hồng theo sản phẩm lên 10%.
2. Shopee (DiuTT.1)
- Doanh thu tổng: 126.300.000đ (đã trừ đơn hủy).
- Doanh thu từ Ads: 106.900.000đ.
- Chi phí Ads: 16.900.000đ, MOL tổng: 13,4%.
- Đăng ký chương trình shopee sale 25/7.
- Sản phẩm mới: Pending, hoàn thiện giấy tờ Bio-oil.
- Doanh thu, chi phí quảng cáo tăng do chạy thêm tính năng quảng cáo từ shopee:
+ Ngân sách 30.000đ/ngày
+ Chạy 20 camp trong đó 13 camp có ra đơn hàng.
3. Tiktok (HangNT.1)
- Doanh thu tổng: 1.800.000 (đã trừ đơn hủy).
- Số đơn hàng: 10.
- Lượt xem sản phẩm tổng thể: 17.810.
- Lượng đơn bắt đầu ổn định hơn: 10 đơn/tuần.
- Lượt xem sản phẩm đang đến từ các kênh affiliate là phần lớn: 47,24%.
- Hợp tác với KOL/KOC chi phí: 200 - 400k/người + 10% hoa hồng (4 người), tuần sau lên video.
- Để tăng đề xuất tự nhiên có thể tối ưu SEO sản phẩm.