Biên bản họp Ngày 18/8/2023 - Thương mại điện tử

Mục tiêu

Chia sẻ những điều hiệu quả, điều chưa hiệu quả về các công việc thực hiện trong tuần và các kết quả đạt được (từ 0:00 ngày 11/08/2023 đến 24:00 ngày 17/08/2023).

Nội dung buổi họp Ngày 18/08/2023

V1.1.20230818

*Tổng quan tình hình kinh doanh sàn thương mại điện tử

1. Shopee Mall (DiuTT.1)
- Doanh thu tổng: 71.428.750đ (đã trừ đơn hủy, giảm 35%).
- Doanh thu từ quảng cáo: 61.000.000đ (giảm 29%).
- Chi phí quảng cáo: 14.800.000đ, MOL tổng: 20,8% (tăng 6,1%).
- Nguyên nhân:
+ Tăng ngân sách chạy ads để tăng doanh thu.
+ Quảng cáo tự động shopee đắt.
- Chương trình khách hàng thân thiết: 
+ 10 thành viên mới.
+ Doanh thu: 3.400.000đ.
+ Đã triển khai thêm nhiều voucher cho KHTT + tăng điểm thưởng từ 50 lên 500.
- Kênh Affiliate
+ Số đơn hàng: 34.
+ Doanh thu: 8.900.000đ.
+ Hoa hồng trả KOL: 119.000đ.
- Đăng ký sale 25/8 + camp ngành hàng.
2. Tiktok (LanBT.1)
- Doanh thu: 5.593.645 (đã trừ đơn hủy, tăng 95,4% - 21 đơn hàng).
- Chi phí ads: 1.526.428, MOL: 27,28%.
- Đã đăng ký các chiến dịch sale và sử dụng các công cụ quảng bá để thu hút khách hàng (VD: chiết khấu sản phẩm, voucher, ưu đãi chớp nhoáng,...).
- Chạy quảng cáo:
+ Có chạy 1 video ủy quyền của KOC @thaobexiu: ra 3 đơn bột ngũ cốc.
+ Chạy 1 video Nhà Đậu tự quảng bá sử dụng ID107 thay đổi thời gian chạy từ 6h-24h sang 12h-24h hàng ngày.
- Kết nối KOC:
+ Đã kết nối với KOC mới tuy nhiên chưa nhận được sự đồng ý hợp tác.
+ Tiếp tục hợp tác với các KOC tuần trước, đã lên video, đã chạy ủy quyền cho video lên xu hướng của KOC @thaobexiu.
+ 1 số KOC gắn link sản phẩm: @mebauthongthai2505, @bina.songsinhkhacgioi, @meminhdaily.
- Đăng video: 2-3 video/ngày, lượt follow đã tăng.
3. Lazada (HungNT.1)
- Doanh thu tổng: 4.686.000đ (Đã trừ đơn hủy - 7 đơn).
- Doanh thu từ Ads: 2.093.000đ (6 đơn).
- Chi phí quảng cáo: 1.025.000đ.
- Số sản phẩm thêm vào giỏ hàng: 41.
- Số người theo dõi mới: 4.
- Chi phí quảng cáo đắt và chưa có hiệu quả.
4. Shopee (MayHTH.1)
- Doanh thu tổng: 3.200.000đ (7 đơn).
- Chi phí quảng cáo: 712.000đ, MOL: 22,25% (chưa tính chi phí cho sàn).
- Doanh thu từ quảng cáo: 1.727.000đ.
- Quảng cáo gối tìm kiếm có kết quả tốt hơn trong tuần này so với quảng cáo khám phá.
- Bột ngũ cốc set nhiều từ khóa test nhưng không có lượt mua.