Biên bản họp Ngày 04/08/2023 - Thương mại điện tử

Mục tiêu

Chia sẻ những điều hiệu quả, điều chưa hiệu quả về các công việc thực hiện trong tuần và các kết quả đạt được (từ 0:00 ngày 28/07/2023 đến 24:00 ngày 03/08/2023).

Nội dung buổi họp Ngày 04/08/2023

V1.1.20230804

*Tổng quan tình hình kinh doanh sàn thương mại điện tử

1. Lazada (HungNT.1)
- Doanh thu tổng: 3.859.000đ (Đã trừ đơn hủy - giảm 51,4%).
- Doanh thu từ Ads: 2.702.000đ
- Chi phí quảng cáo: 1.273.000đ
- Số sản phẩm thêm vào giỏ hàng: 44 (giảm 26,7%)
- Số khách thêm hàng vào giỏ: 34 (giảm 22,7%)
- Số người theo dõi mới: 4 (giảm 66,67%)
2. Shopee (DiuTT.1)
- Doanh thu tổng: 66.527.663đ (đã trừ đơn hủy - giảm 20%).
- Doanh thu từ Ads: 52.800.000đ (giảm 23%)
- Chi phí Ads: 11.200.000đ (chi tiêu ít hơn 3.300.000đ), MOL tổng: 16,8%.
- Nguyên nhân:
+ Cuối tháng ít mã giảm
+ Đợi ngày sale
+ 1 số sản phẩm bị khóa, hết hàng
- Kênh tiếp thị liên kết:
+ 39 đơn hàng (tăng 34%)
+ Mức hoa hồng chi trả cho KOL: 235.000đ
- Chương trình khách hàng thân thiết: 
+ 37 thành viên mới
+ Doanh thu: 4.288.343đ
- Một số thay đổi từ Shopee:
+ Chuyển support 1-1 sang kênh đội ngũ phát triển nhà bán thông qua mail => mọi yêu cầu, khiếu nại, hỗ trợ sản phẩm sẽ lâu hơn.
3. Tiktok (LanBT.1)
- Doanh thu tổng: 4.105.747đ (tăng 113%).
- Chi phí quảng cáo: 1.015.634đ
- Doanh thu từ quảng cáo: 860.770đ (sản phẩm gối, lịch, sổ hành trình mang thai).
- Tiếp tục hợp tác với 2 kênh (Táo làm nội trợ và mẹ Minh đây) tuy nhiên chạy bị đắt và chưa ra số.
- Hợp tác được với 6 KOL/KOC mới.
- Đăng 2-3 video/ngày, đã tăng lượt follow.