Biên bản họp Ngày 15/09/2023 - Thương mại điện tử

Mục tiêu

Chia sẻ những điều hiệu quả, điều chưa hiệu quả về các công việc thực hiện trong tuần và các kết quả đạt được (từ 0:00 ngày 08/09/2023 đến 24:00 ngày 14/09/2023).

Nội dung buổi họp Ngày 15/09/2023

V1.1.20230915

*Tổng quan tình hình kinh doanh sàn thương mại điện tử

1. Shopee Mall (DiuTT.1)
- Doanh thu tổng: 104.700.000đ (đã trừ đơn hủy, tăng hơn 10% so với cùng kỳ tháng trước).
- Doanh thu từ quảng cáo: 85.200.000đ.
- Chi phí quảng cáo: 15.200.000đ, MOL tổng: 14,5% (giảm gần 1%).
- Chương trình khách hàng thân thiết: 
+ 27 thành viên mới.
+ Doanh thu: 5.400.000đ.
+ Số thành viên mới bằng tháng trước tuy nhiên doanh thu giảm 50%.
- Kênh Affiliate:
+ Số đơn hàng: 50 (tăng 22%).
+ Doanh thu: 16.900.000đ (tăng 23%).
+ Hoa hồng trả KOL: 733.000đ.
- Đăng ký camp ngành hàng sale 15/9.
- Kế hoạch livestream vào các ngày sale chính.
- Tăng quảng cho các sản phẩm mới được duyệt (Bio oil).
- Đã đăng ký thành công thương hiệu Hồng Hà trên shopee và tạo được phân loại sản phẩm cho sách Mẹ bầu zui.
2. Lazada (HungNT.1)
- Doanh thu tổng: 10.688.000đ (Đã trừ đơn hủy - tăng 362%).
- Số đơn hàng: 29 (tăng 314,3%).
- Doanh thu từ Ads: 9.240.000đ (tăng 213,6% - chủ yếu từ sản phẩm gối).
- Chi phí quảng cáo: 2.666.000đ (tăng 34,84%).
- Số người theo dõi mới: 19.
4. Shopee (MayHTH.1)
- Chi phí quảng cáo: 56.000đ (không có đơn hàng từ quảng cáo).
- Có 1 đơn tự nhiên.
- Cài đặt giảm giá và chương trình thu hút traffic nhưng vẫn không có truy cập vào shop.
- Chưa đăng được sản phẩm Bio oil do cập nhật lại giấy chứng nhận chưa được duyệt.