Bài đăng mới nhất

Biết thứ gì nên Đủ tốt và thứ gì phải Xuất sắc

Biết khi nào nên dừng lại ở mức Đủ tốt để dành sự quan tâm phân tích cho những chi tiết thực sự qua…

Các giai đoạn để hoàn thành một deadline

Phân tích và khám phá ý tưởng 1/3 Thời gian đầu tiên. Nhanh chóng phân tích xem hiện nó có triển vọng…

Tạo ra những thứ hữu ích và thú vị cho khách hàng để biến lưu lượng thành trữ lượng

Mỗi ngày tạo ra một thứ hữu ích và thú vị cho khách hàng Phát huy sở trường của mình. Bằng cách sưu t…

Cam kết, đừng đồng thuận

Nếu ta chỉ phải ra một quyết định duy nhất, liên quan đến sự sống còn của mạng người thì đó là một …

Loại bỏ sự phụ thuộc

Khi một người phải chờ đợi một người khác, họ sẽ trở nên phụ thuộc. Sự phụ thuộc sinh ra sự rối rắm,…

Đừng trì hoãn, hãy thay đổi ngay hôm nay

Tác hại của sự trì hoãn Là cái nôi của tính ngụy biện. Là nơi dự định đúng đắn chết dần chết mòn. Là k…