Hướng dẫn thêm nhiều hình ảnh cho mỗi sản phẩm trên Cửa hàng Facebook

Hướng dẫn thêm nhiều hình ảnh cho mỗi sản phẩm trên Cửa hàng Facebook
Hướng dẫn thêm nhiều hình ảnh cho mỗi sản phẩm trên Cửa hàng Facebook.

Đây là cửa hàng Facebook mình đang tối ưu: https://www.facebook.com/1154630758002499/shop

Để khách hàng hình dung sản phẩm được rõ ràng nhất, bạn mình @betilen (instagram) - bạn thiết kế ảnh giỏi hơn mình có làm ra nhiều hình ảnh:
- Ảnh chụp sản phẩm
- Thành phần dinh
- Hướng dẫn sử dụng
- Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
- Giấy kiểm nghiệm
...

Để thêm được những hình ảnh này cho sản phẩm, mình đã đồng bộ dữ liệu Cửa hàng Facebook với Google Sheet (Các bước chi tiết: https://www.shopnowk.com/).

Bây giờ thì chỉ cần nhập URL hình ảnh cách nhau bởi dấu "," vào cột Link hình ảnh phụ trên trang tính 1.Data (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FBgSM7ZRY_WyBuiqrhK2tbABvn_j-QcOsRevVX8DuS8/edit#gid=0) của file Google Sheet là Facebook sẽ tự đồng bộ lên cửa hàng mỗi giờ rùi nhé!

#nguyentrungkien #additional_image_link #facebookshop #shopnowk