Nhà Đậu làm Facebook Social như thế nào?

Nhà Đậu làm Facebook Social như thế nào?
Nhà Đậu làm Facebook Social như thế nào?.

Để có những bài viết cung cấp nhiều kiến thức hơn cho khách hàng, chúng mình cố gắng dành nhiều thời gian để làm nội dung. Vì vậy việc đăng bài trên Trang Facebook đã được tối ưu thành tự động:

1. Mỗi ngày đăng 6 bài trên Trang Nhà Đậu: https://www.facebook.com/1154630758002499/
2. Từ kho nội dung trên Google Sheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cSy6HWkrnUX5TwqU5SpFXEiYrn8PTnClU7tNMmh8uNE/edit#gid=90837581
3. Mỗi bài viết có chèn link mua hàng: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cSy6HWkrnUX5TwqU5SpFXEiYrn8PTnClU7tNMmh8uNE/edit#gid=583027494
4. Đo đếm được hiệu quả của từng bài viết với Google Analytic: https://www.nguyentrungkien.pro/2021/01/ghi-nhan-nguon-on-hang-nhu-nao-cho.html
5. Khi bài viết cuối cùng được đăng thì sẽ lặp lại từ bài viết đầu tiên.

Nếu Google Sheet có 600 bài viết (600 hàng) và chúng mình đăng tự động 6 bài/ngày thì khoảng sau 3 tháng mới đăng lại bài viết đó.

3 Bước để cài đặt hệ thống Facebook Social tự động này:
Bước 1: Chuẩn bị kho nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cSy6HWkrnUX5TwqU5SpFXEiYrn8PTnClU7tNMmh8uNE/edit#gid=90837581
Bước 2: Kết nối với Trang Facebook của bạn bằng: https://www.integromat.com/
Bước 3: Chọn thời gian đăng bài mỗi ngày và tự động đăng bài.

Mình nhận setup và duy trì hệ thống này với chi phí là 999.000đ/tháng nhé.