Tạo Landing Page Bán Hàng Bằng Các Hình Ảnh Ghép Vào Nhau Từ Google Sheet

Cách tạo Landing Page bán hàng mới từ hình ảnh ghép vào nhau

Cách tạo Landing Page bán hàng mới từ hình ảnh ghép vào nhau
Cách tạo Landing Page bán hàng mới từ hình ảnh ghép vào nhau

Bây giờ đã có thể tạo Landing Page bán hàng đẹp chỉ cần có kỹ năng thiết kế. Phương pháp mới tiết kiệm thời gian và công sức hơn cách cũ vì cần kỹ năng thiết kế và biết sử dụng công cụ kéo thả hoặc biết lập trình chỉnh sửa HTML. Đặc biệt tiết kiệm thời gian khi chỉnh sửa landing page cũ và thử nghiệm ngay landing page mới với quảng cáo đang chạy.

Dễ dàng tạo mới, chỉnh sửa và thử nghiệm Landing Page bán hàng ngay trên Google Sheet - Trang tính Page

Dễ dàng tạo mới, chỉnh sửa và thử nghiệm Landing Page bán hàng ngay trên Google Sheet - Trang tính Page
Dễ dàng tạo mới, chỉnh sửa và thử nghiệm Landing Page bán hàng ngay trên Google Sheet - Trang tính Page

1. Tạo mới Landing Page:
- Nhập id vào cột A
- Nhập link ảnh theo thứ tự hiển thị vào cột B, các link ảnh cách nhau bởi dấu "," và không có khoảng trắng
- Hiển thị bằng cách thêm thông số "page" vào link sản phẩm (Ví dụ: "page="+"id" - page=2, page=3)
2. Chỉnh sửa Landing Page:
- Thay đổi link hình ảnh tương ứng để thay đổi nội dung
3. Thử nghiệm Landing Page mới với quảng cáo đang chạy:
- Thay đổi link ảnh của id Landing Page đang quảng cáo để hiển thị ngay

Thêm nhiều tính năng: Voucher, ưu đãi, giỏ hàng... cho Landing Page

Thêm nhiều tính năng: Voucher, ưu đãi, giỏ hàng... cho Landing Page
Thêm nhiều tính năng: Voucher, ưu đãi, giỏ hàng... cho Landing Page

Dễ dàng tạo mới Voucher, quản lý các chương trình ưu đãi trên Google Sheet. Thêm giỏ hàng giúp lưu lại thông tin khách đặt hàng trên Google Sheet.