Bảo vệ văn hóa bằng cách hành động đúng hàng ngày

Không nên để những hành vi xấu tồn tại quá lâu đến mức nó trở thành một thói quen

  1. Văn hóa được hình thành một cách tự nhiên. Nó không phát triển theo ý muốn hay theo những gì ta kỳ vọng.
  2. Văn hóa phản ánh hành động của ta. Vậy nên hãy hành động đúng hàng ngày.
Bảo vệ văn hóa bằng cách hành động đúng hàng ngày
Bảo vệ văn hóa bằng cách hành động đúng hàng ngày

Cách hành vi xấu tác động đến văn hóa

  1. Ban đầu, một hành vi ta không thích diễn ra, nhưng ta vẫn cố chịu đựng.
  2. Sau đó, một người khác làm theo. Nhưng ta hoặc là không để ý điều đó hoặc là dung túng cho hành vi đó.
  3. Tiếp đến, mọi người tiếp tục lặp lại những thứ mình thấy vì không được ai hướng dẫn một cách đúng đắn.
  4. Và rồi mọi thứ trở nên quá trễ. Nó đã thành văn hóa.