Biết thứ gì nên Đủ tốt và thứ gì phải Xuất sắc

Biết khi nào nên dừng lại ở mức Đủ tốt để dành sự quan tâm phân tích cho những chi tiết thực sự quan trọng.

  1. Ta không thể là người chơi xuất sắc trong tất cả các cuộc chơi.
  2. Ta cũng không chỉ sản xuất ra những sản phẩm tệ hại.
  3. Ta cần phải cảm thấy tự hào vè sản phẩm của mình, kể cả khi nó chỉ đạt ở mức "ổn".
  4. Cố gắng làm mọi việc trở nên hoàn hảo là sự lãng phí năng lượng.

Nên dành nhiều công sức để tách những thứ thực sự quan trọng ra khỏi những thứ có vẻ quan trọng và tách nhưng thứ có vẻ quan trọng ra khỏi những thứ không quan trọng.

  1. Đừng nói rằng: "Mọi thứ phải thật hoàn hảo".
  2. Thường xuyên phải đánh đổi: Thay vì tập trung làm một việc 100% để đạt được 100%, thì ta tập trung làm 5 việc và dành 20% cho mỗi việc để đạt được 80% mỗi việc. Ta có thể hoàn thành được 5 việc.

Xác định rõ điều gì đòi hỏi sự xuất sắc và điều gì chấp nhận được ở mức trung bình.

  1. Là cách tuyệt vời để giữ cho moi trường làm việc bình yên.
  2. Ta sẽ ít lo lắng hơn và chấp nhận nhiều hơn.
  3. "Ổn thôi" là một cách làm việc thoải mái nhất.

Hãy để dành sự phân tích, tập trung cho những chi tiết thực sự quan trọng.