Các giai đoạn để hoàn thành một deadline

Phân tích và khám phá ý tưởng

 1. 1/3 Thời gian đầu tiên.
 2. Nhanh chóng phân tích xem hiện nó có triển vọng phát triển hay phải hủy bỏ.
 3. Tìm hiểu về những điều còn chưa rõ và xác định những giả thuyết có thể xảy ra.
 4. Trải nghiệm ý tưởng đó trong cuộc sống thực để thấy sự thật: Những thứ diễn ra trong đầu mình có thực sự hoạt động hay không?

Tập trung, thu hẹp và đào sâu vấn đề

 1. 1/3 Thời gian tiếp theo.
 2. Tương phản với hành động chìm đắm trong sự khám phá đến vô tận trong giai đoạn đầu.
 3. Không cố gắng đi tìm ý tưởng tốt hơn.
 4. Không nảy ra ý tưởng khác.
 5. Không thay đổi một chút.
 6. Không thêm mới một vài cộng sự, dữ liệu...
 7. Thời gian khám phá đã qua, phải dừng lại ngay.
 8. Bây giờ phải bắt đầu hoàn thành công việc, chứ không phải đưa nó đi quá xa.
 9. Dồn nỗ lực vào một ý tưởng duy nhất. Hoàn thành nó. Biến nó thành sản phẩm thật.
 10. Ta luôn có thể quay lại sau đó. Nhưng chỉ khi nào ta đã thực sự hoàn tất.
 11. Thu hẹp vấn đề hết mức có thể: "Cần phải có" > "Nếu có thì cũng tốt" > "Vô nghĩa".

Hoàn chỉnh công việc và liên kết chúng lại

 1. 1/3 Thời gian còn lại.
 2. Không phải lúc nghĩ ra ý tưởng mới.
 3. Ý tưởng mới không phải không tốt. Mà thời điểm nghĩ ra chúng mới là vấn đề.
 4. Nếu như luôn đón nhận sự thay đổi thì sẽ dẫn đến sự lộn xộn và nghĩ ngờ. Hãy dứt khoát đóng cánh cửa đó.
 5. Câu trả lời cho những ý tưởng mới nhưng đến quá trễ: "Bạn sẽ phải chờ. Nếu thực sự xuất sắc thì chúng sẽ được triển khai vào lần sau".