Cách phát triển một ý tưởng

 Những ý tưởng (cho dù là sơ khai nhất) nên được viết ra trước

  1. Những ý tưởng cần được viết ra, biên soạn cẩn thận, đầy đủ, hoàn chỉnh, dưới dạng cụ thể, nhiều trang với những ví dụ minh họa được đăng trên trang web.
  2. Để cho tất cả nhưng ai liên quan và quan tâm biết rằng có một ý tưởng hoàn chỉnh đang chờ họ xem xét.

Xem xét các ý tưởng

  1. Đọc ít nhất 1 lần, 2 lần, 3 lần và suy nghĩ kỹ.
  2. Dành thời gian để tập hợp và trình bày suy nghĩ của mình giống như người đã phát triển ý tưởng bỏ công sức tập hợp, trình bày ý tưởng đó.
Cách phát triển một ý tưởng
Cách phát triển một ý tưởng

Phương pháp trình bày ý tưởng gián tiếp, không phải trực tiếp

  1. Thúc đẩy năng lực một cách hiệu quả: Ý tưởng được chia sẻ triệt để, không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản họ trình bày ý tưởng. Không tồn tại bất cứ tác nhân quấy nhiễu mạch cảm xúc của người khác.
  2. Đừng gặp gỡ, hãy viết ra. Đừng phản ứng, hãy suy xét.