Đừng trì hoãn, hãy thay đổi ngay hôm nay

Tác hại của sự trì hoãn

  1. Là cái nôi của tính ngụy biện.
  2. Là nơi dự định đúng đắn chết dần chết mòn.
  3. Là khởi nguồn của sự vất vả và kiệt quệ tinh thần.
  4. Ẩn sau câu nói: "Làm việc thâu đêm suốt sáng chỉ là tạm thời. Cho tới khi giải quyết được vấn đề".
Đừng trì hoãn, hãy thay đổi ngay hôm nay
Đừng trì hoãn, hãy thay đổi ngay hôm nay

Đừng trì hoãn nữa. Hãy thay đổi ngay hôm nay.