Hết sức cẩn thận với những thói quen xấu

Thói quen xấu giết chết dự định tốt

  1. Những hành động lặp lại liên tục của chúng ta tạo nên thói quen. ta càng gắn bó với nó lâu, ta càng khó thay đổi.
  2. Tất cả những dự định làm điều tốt "sau này" sẽ không thể đánh bại được sức mạnh của thói quen.
Hết sức cẩn thận với những thói quen xấu
Hết sức cẩn thận với những thói quen xấu

Luôn tự hỏi: Cách mình đang thực hiện công việc bây giờ có phải là cách mà ta muốn tiếp tục làm suốt trong 10, 20 hay 30 năm nữa không

  1. Chúng ta luôn cố gắng xây dựng một tuần làm việc hợp lý, ngày làm việc hợp lý. Không thúc ép nhân viên phải làm việc thâu đêm suốt sáng để hoàn thành những deadline viển vông.
  2. Chúng ta luôn cố gắng giới hạn công việc sao cho phù hợp với một ngày làm việc để mọi người có thể tận hưởng một buổi tối yên bình.