Loại bỏ sự phụ thuộc

Khi một người phải chờ đợi một người khác, họ sẽ trở nên phụ thuộc.

  1. Sự phụ thuộc sinh ra sự rối rắm, những nhóm làm việc chồng chéo, các tập thể hay cá nhân không thể hoạt động độc lập một mình.
  2. Nếu ta đang chế tạo máy bay hoặc đang làm việc trong một dây chuyền lắp ráp thì việc phụ thuộc là không thể tránh khỏi vì đó là tính chất công việc.
  3. Nhưng hầu hết các công ty ngày nay không thuộc lĩnh vực đó và họ tiếp tục áp dụng cách làm việc phụ thuộc vào nhau.
  4. Nhóm A cung cấp cho nhóm B chính xác những thứ mà họ muốn, chính xác thời điểm mà họ cần, một cách ngay ngắn, thẳng hàng, nề nếp và chỉn chu.
Loại bỏ sự phụ thuộc
Loại bỏ sự phụ thuộc

Chúng ta muốn đội ngũ của mình có khả năng đứng vững một cách độc lập hơn là bị hụt chân khi bước qua bất cứ lỗ hổng nào.

Mọi thứ nên hòa hợp với nhau chứ không phải dính liền với nhau.

Nếu một thứ gì bị tụt lại phía sau, tất cả có thể bị hoãn.

Hoàn thành mọi thứ ngay khi có thể. Đừng chờ mọi thứ hoàn thành.

Đừng cột thêm bất cứ nút thắt nào nữa, hãy tháo bỏ các ràng buộc. Càng ít liên kết càng tốt.