Bán hàng bằng quảng cáo Facebook chuyển đổi ghi nhận doanh thu chính xác

Bán hàng bằng quảng cáo Facebook chuyển đổi ghi nhận doanh thu chính xác
Bán hàng bằng quảng cáo Facebook chuyển đổi ghi nhận doanh thu chính xác

Các bước thực hiện:

 1. Tạo chiến dịch: Mục tiêu chuyển đổi, ngân sách theo chiến dịch 70.000/ngày.
  Tạo chiến dịch: Mục tiêu chuyển đổi, ngân sách theo chiến dịch 70.000/ngày
  Tạo chiến dịch: Mục tiêu chuyển đổi, ngân sách theo chiến dịch 70.000/ngày
 2. Tạo nhóm quảng cáo: Chọn đối tượng theo báo cáo Đối tượng.
  Tạo nhóm quảng cáo: Chọn đối tượng theo báo cáo Đối tượng
  Tạo nhóm quảng cáo: Chọn đối tượng theo báo cáo Đối tượng
 3. Tạo quảng cáo: Chọn nội dung là id bài viết trên trang theo báo cáo Nội dung.
  Tạo quảng cáo: Chọn nội dung là id bài viết trên trang theo báo cáo Nội dung
  Tạo quảng cáo: Chọn nội dung là id bài viết trên trang theo báo cáo Nội dung
 4. Vận hành:
  - Để quảng cáo chạy cả ngày, cả tuần, không thường xuyên tắt bật.
  - Chiến dịch mới dựa vào kết quả sau tối thiểu 2 ngày để quyết định tiếp tục bật hay tắt.
  Bán hàng bằng quảng cáo Facebook chuyển đổi ghi nhận doanh thu chính xác
  Bán hàng bằng quảng cáo Facebook chuyển đổi ghi nhận doanh thu chính xác
  - Chiến dịch cũ dựa vào kết quả theo thời gian 7, 14, 30 và Tối đa ngày để quyết định tiếp tục bật hay tắt.
  - Chiến dịch cũ bị đắt thì có thể chọn tắt nhóm quảng cáo bị đắt và theo dõi thêm một thời gian.
  - Nếu tắt thì tắt quảng cáo.
 5. Kết quả doanh thu và hiệu quả hàng ngày hiển thị trên báo cáo Kết quả.

Thước đo đánh giá kết quả:

 1. Level 1: Chi phí quảng cáo tối thiểu 10tr/tháng, tương đương 1tr/3 ngày.
 2. Level 2: Chi phí quảng cáo tối thiểu 20tr/tháng, tương đương 2tr/3 ngày.
 3. Level 3: Chi phí quảng cáo tối thiểu 30tr/tháng, tương đương 3tr/3 ngày.

Hoa hồng = (35%-MOL) * Doanh thu.

Hoa hồng đã hiển thị trên báo cáo Kết quả.