Bảo vệ nguồn lực dễ bị tổn thương và quý giá nhất: Thời gian và sự tập trung

Nhiệm vụ bảo vệ thời gian và sự tập trung của mọi người là nhiệm vụ quan trọng.

 1. Ta không thể trông đợi nhân viên làm việc tốt nếu họ không thể tập trung thực hiện công việc suốt cả ngày.
 2. Sự chú ý nửa vời không thể coi là chú ý.

Ví dụ: Buổi họp cập nhật tiến độ công việc của mọi người.

 1. Một người nói và chia sẻ dự định. Những người khác nghe. Sau đó đến người tiếp theo làm điều tương tự.
 2. Đó là lãng phí thời gian. Mọi người tập hợp lại bàn bạc trông có vẻ hiệu quả nhưng thực sự không phải thế.
 3. 8 Người ngồi 1 tiếng không phải tốn mất 1 tiếng mà là 8 tiếng.
 4. Thay vào đó, mọi người nên viết bản cập nhật tiến độ hang ngày hoặc hàng tuần để những người khác có thể đọc và góp ý khi có thời gian rảnh.
 5. Như vậy tiết kiệm được nhiều thời gian, đảm bảo mọi người có thời gian làm việc liên tục, không bị gián đoạn.
 6. Đừng để cuộc họp cắt ngang thời gian làm việc của một ngày.

Nếu không bảo vệ được thời gian làm việc của một ngày để hoàn thành nhiệm vụ đúng deadline thì ta sẽ phải cầu viện đến thời gian làm thêm ngoài giờ.

 1. Không xem xét loại bỏ những việc không quan trọng.
 2. Nhồi nhét cả những việc không quan trọng và bình thường vào giờ làm.
 3. Vẫn không thể hoàn thành được nhiệm vụ đúng deadline cho dù làm việc lâu hơn, trễ hơn và nhiều hơn.

Hãy nhớ bảo vệ những nguồn lực quan trọng nhất.