Cải thiện hiệu suất chứ không phải năng suất

Tập trung vào năng suất là tập trung vào việc trở nên bận rộn và cố gắng tận dụng mọi khoảnh khắc để làm gì đó.

  1. Đương nhiên là sẽ luôn có việc cho ta làm.

Câu hỏi cải thiện hiệu suất

  1. Chúng ta có thể làm được bao nhiêu?
  2. Làm thế nào để cắt giảm những công việc không cần thiết?
  3. Đừng lập danh sách những việc phải làm.
  4. Hãy lập danh sách những việc không cần làm trước.
  5. Đừng tin vào sự bận rộn. Bận rộn cả ngày không phải là tốt.

Đừng theo đuổi năng suất

  1. Cố gắng lấp đầy thời gian của ta với danh sách công việc đầy ứ.
  2. Ta cố gắng hoàn thành càng nhiều việc càng tốt.

Hãy theo đuổi hiệu suất: Dành thời gian làm những việc quan trọng hoặc không làm gì cả.

Khi đã hoàn thành hết những việc quan trọng thì cảm thấy không có gì để làm hay đáng làm là hoàn toàn bình thường.

Hãy ngừng lại khi đã làm xong.

Đừng cố tìm thêm việc chỉ để trở nên bận rộn và cảm thấy mình có năng suất.

Nhận biết để không làm những thứ không đáng làm là cách tuyệt vời để sử dụng quỹ thời gian hiệu quả.