Chất lượng của 1 giờ làm việc

Có nhiều cách để phân tích 60 phút.

 1. 1x60=60
 2. 2x30=60
 3. 4x15=60
 4. 25+5+15+10+5=60

Một giờ đứt quãng không phải là Một giờ mà là tập hợp những phút lộn xộn.

Thật khó để đạt được hiệu suất công việc từ những giờ đứt quãng.

 1. 25 Phút nói chuyện điện thoại
 2. 10 Phút đồng nghiệp nhờ giúp đỡ
 3. 15 phút trò chuyện vô bổ
 4. Cuối cùng chỉ còn lại 5 phút để làm những việc cần hoàn thành
 5. Hoàn cảnh thay đổi và nỗ lực phải làm nhiều việc cùng một lúc
 6. Thêm thời gian vào những lúc chuyển tiếp để đầu óc chuyển từ việc này sang việc khác

Hãy nghiêm túc xem xét lại thời gian làm việc của mình.

 1. Nếu nó là một tổ hợp những phút ngắt quãng thì ai đã gây ra sự ngắt quãng đó?
 2. Ngoại cảnh tác động hay chính ta sao nhãng?
 3. Ta cần thay đổi điều gì?
 4. Ta đang làm việc được bao nhiêu tiếng?

Tự hỏi bản thân để dành ra được 3-4 giờ trọn vẹn và liên tục để dành cho bản thân và công việc.