Đừng cố phải thay đổi thế giới bằng cách làm việc quần quật, quên cả thời gian

  1. Đừng cố viết lại lịch sử thế giới.
  2. Đừng điên cuồng tìm kiếm sự đột phá.
  3. Vì có thể nó chẳng hề đột phá như ta nghĩ.
  4. Đừng nghĩ tới việc phải thay đổi thế giới, ta sẽ giải thoát mình  và những người xung quanh khỏi áp lực vô hình để có những ngày lam việc tốt đẹp (về nhà đúng giờ).
  5. Chỉ cần bắt tay vào làm việc hiệu quả. Sẵn sàng cu xử tích cực khi đói mặt với khách hàng, nhân viên và hiện thực.
  6. Để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng những người mà ta làm việc cùng.