Kế hoạch ngắn hạn tốt hơn kế hoạch dài hạn: Đi tới đâu, tính tới đó

Kế hoạch ngắn hạn (mỗi X tuần) cho ta cơ hội thường xuyên xem xét lại tư tưởng của mình.

  1. Hạn chế áp lực phải có một kế hoạch hoàn hảo và căng thẳng.
  2. Ta nên điều khiển con tàu vượt đại dương bằng 1000 nỗ lực tỉ mẩn trên đường. Chứ không phải bằng một vài dự tính ngay khi mới bắt đầu.
  3. Không phải sợ hãi sẽ tạo ra những sai lầm quá lớn.

Kế hoạch dài hạn khiến ta khó thay đổi định hướng vì ta còn phải hoàn thành kế hoạch mà.

Đừng cố gắng hoàn thành một ý tưởng tồi chỉ vì vào một thời điểm nào đó trong quá khứ thì trông nó có vẻ như một sáng kiến.

  1. Thời gian dài bám vào nó sẽ khiến ta lãng phí tài năng và nguồn lực đáng tiếc.

Tương lai là một khái niệm trừu tượng và có nhiều điều xảy ra không thể kiểm soát. Vậy nên thông tin tốt nhất mà ta cần thu thập để đưa ra quyết định là vào giây phút phải đưa ra quyết định.

Cứ mỗi X tuần, ta lại xác định những gì phải làm tiếp theo dựa vào những gì thực tế trước mắt.