Ngày làm việc 8 tiếng là đủ

Đủ thời gian để làm tốt công việc, đủ thời gian để cạnh tranh, đủ thời gian để hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng.

8 Tiếng để làm việc liên tục thực sự rất dài. Nhưng 8 tiếng bị gián đoạn thì ngắn hơn.

  1. Bị chia nhỏ thành hàng chục khoảng thời gian khác nhau.
  2. Không dành đủ 8 tiếng để làm việc mà chỉ vài ba tiếng.
  3. Thời gian bị quấy rầy bởi những cuộc họp, cuộc gọi với đối tác.

Không cần phải nhồi nhét công việc vào 8 tiếng.

  1. Nếu cái gì chưa hoàn thành sẽ tiếp tục được thực hiện vào ngày hôm sau.

Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng deadline thì phải xem xét lại những việc cần làm. Chứ không phải tăng thêm giờ làm.

  1. Hầu hết những gì ta nghĩ buộc phải làm thực chất lại không quan trọng như vậy.
  2. Xóa bỏ hết các việc dư thừa, ta sẽ chỉ còn lại những việc thực sự phải làm và đơn giản chỉ cần 8 tiếng mỗi ngày để hoàn thành.