Những mục tiêu ý nghĩa quan trọng hơn những mục tiêu con số cụ thể

Theo đuổi những mục tiêu con số cụ thể thường dẫn tới sự gạt bỏ chuẩn mực, sự trung thực và uy tín để đạt được con số ảo đó.

  1. Những ý định tốt nhất sẽ bị lãng quên khi ta thấy mình tụt lại phía sau (khi so sánh với những con số ấy).
  2. Ta cần phải tiết kiệm chi phí? Hãy nhắm mắt làm ngơ đối với chất lượng sản phẩm.
  3. Ta cần phải kiếm thêm doanh thu trong tháng này để đạt mục tiêu? Hãy làm khó khách hàng nếu họ muốn hoàn tiền.

Những mục tiêu con số cụ thể không quan trọng bằng những mục tiêu có ý nghĩa.

  1. Mỗi con số là khởi đầu của căng thẳng cho tới khi chúng được hoàn thành hoặc bị bỏ rơi.
  2. Sau đó, ta lại phải chọn một mục tiêu mới để bắt đầu lại. Sẽ không bao giờ dừng lại ở việc hoàn thành. Cứ mỗi lần ta lại phải sản xuất, tăng trưởng và đạt được kỳ vọng.

Những mục tiêu thực sự có ý nghĩa quan trọng hơn.

  1. Gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
  2. Phục vụ khách hàng thật tốt.
  3. Biến không gian làm việc trở nên thật thú vị.
  4. Làm việc thật tốt và sáng tạo.
  5. Xây dựng một doanh nghiệp bền vững cùng những nhân viên hạnh phúc.

Những mục tiêu không phải con số cụ thể tuy hơi khó đo lường nhưng không có nghĩa là nó kém quan trọng.