Tại sao ta không thể hoàn thành công việc tại văn phòng

Các văn phòng hiện đại ngày nay chẳng khác nào các nhà máy tạo ra sự phiền nhiễu.

  1. Bước qua cánh cửa cũng trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện, câu hỏi hay sự chú ý
  2. Ngồi vào bàn làm việc, ta sẽ trở thành nguồn tham khảo ý kiến, chất vấn hay bị kéo vào họp hành

Nguồn gốc thực sự của sao nhãng không nằm ở ngoại cảnh mà đến từ nội tại.

  1. Người quản lý đi loanh quanh, liên tục hỏi han về tình hình công việc
  2. Những cuộc họp vô nghĩa, không mang lại lợi ích gì ngoài việc biến thành một cuộc họp khác vào tuần tới
  3. Văn phòng chật chội, nhiều người
  4. Tiếng reo điện thoại từ bộ phận bán hàng
  5. Tiếng ồn từ tầng dưới vang lên