Tự sắp xếp lịch làm việc của mình và bảo vệ nó

Lịch làm việc của mỗi cá nhân là riêng biệt, do họ tự tay lựa chọn các đầu việc và sắp xếp trong khung thời gian làm việc.

 1. Người khác không nên ghi thêm đầu việc vào đó.
 2. Người khác cũng không nên biết chi tiết từng đầu việc đó là gì.

Bảo vệ lịch trình làm việc để không ai chiếm dụng thời gian của ta.

 1. Khi ai đó chiếm dụng thời gian của ta, họ không mất mát gì nhưng ta phải trả giá rất đắt.
 2. Ta chỉ có thể hoàn thành tốt công việc khi ta có một khoảng thời gian hợp lý dành cho việc đó.
 3. Khi ai đó lấy đi thời gian của ta, họ đang gián tiếp làm ta lo lắng về khả năng hoàn thành công việc trong ngày.
 4. Sự an tâm của ta có được khi ta được thực hiện công việc theo kế hoạch và công việc đúng tiến độ, chứ không chỉ nói suông.
 5. Khi ai đó lấy đi thời gian của ta, sự an tâm bị triệt tiêu.
 6. Nếu ta không làm chủ được phần lớn thời gian của bản thân, ta sẽ không thể bình tĩnh. Ta sẽ luôn cảm thấy căng thẳng và cảm thấy bị tước đoạt khả năng hoàn thành công việc của mình.

Ta không nên cướp đi thời gian của người khác.

 1. Đừng xé nhỏ thời gian của người khác cho tới khi ngày làm việc của họ tan tành và họ vẫn chưa hoàn thành công việc.
 2. Những câu hỏi, bàn luận và họp hành chỉ nên dành cho những việc thực sự quan trọng, cấp bách và là phương án cuối cùng để giải quyết vấn đề.
 3. Nếu không thể đặt lịch cho một cuộc họp thì cũng không sao cả, biết đâu cuọc họp đó vốn dĩ không cần thiết.