Hướng dẫn Phát triển

Lộ trình thăng tiến

1. Thử việc: Đảm bảo cố gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ được giao
- Lương cứng: 85%*(6-7-8)
- Thời gian: 1 tháng
- Yêu cầu: Chấm công theo ngày và giờ làm việc 8:00-17:00 hàng ngày
2. Nhân viên: Đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao
- Lương cứng: (6-7-8)
- Yêu cầu: Hoàn thành hơn 80% nhiệm vụ được giao
3. Chuyên gia: Giúp đỡ mọi người hoàn thành được tất cả các nhiệm vụ
- Lương cứng: 1 lĩnh vực (9-10), nhiều lĩnh vực (11-12), tất cả (13-15)
- Yêu cầu: Trả lời mọi câu hỏi khó nhằn nhất, có giải pháp xử lý các vấn đề xảy ra
4. Quản lý: Đảm bảo mọi việc được thực hiện hiệu quả cho dù không có mặt tại đó
- Lương cứng: (16)

Phát triển thu nhập

Thu nhập = Lương cứng + Hiệu quả tham gia các Hệ thống