Hướng dẫn Đóng gói sản phẩm dạng túi khi gửi hàng lên từ xưởng sản xuất.

Mục tiêu

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vận chuyển và quản lý, chúng ta cần đóng gói sản phẩm theo các bước cẩn thận theo tiêu chuẩn.

Các việc cần làm

Bước 1: Sử dụng thùng giấy kích thước 40x30x20, dán đáy thùng chắc chắn bằng 1 đường băng dính dọc và 3 đường băng dính ngang.

Bước 1: Chuẩn bị thùng 40x30x30

Sử dụng thùng giấy kích thước 40x30x30, dán đáy thùng chắc chắn bằng 1 đường băng dính dọc và 3 đường băng dính ngang.
Lưu ý: Phải áp dụng mã giảm giá vận chuyển để được giá trung bình <8.000đ/thùng. Nếu không thì không mua. Bước 2: Xếp lớp đầu tiên: đặt túi nằm, mỗi lớp 4 túi sản phẩm, đáy túi chạm vào thành hộp.

Bước 2: Xếp lớp đầu tiên

Đặt túi nằm, mỗi lớp 4 túi sản phẩm, đáy túi chạm vào thành hộp.
Bước 3: Xếp lớp thứ 2: ngược lại với lớp đầu tiên.

Bước 3: Xếp lớp thứ 2

Đổi đầu, ngược lại với lớp đầu tiên.
Bước 4: Mỗi thùng xếp đầy là 6 lớp so le nhau.

Bước 4: Mỗi thùng xếp đầy là 10 lớp so le nhau

Tổng 4x10=40 túi.
Bước 5: Dán miệng thùng chắc chắn bằng 1 đường băng dính dọc và 3 đường băng dính ngang.

Bước 5: Dán miệng thùng chắc chắn

Đóng gói chắc chắn bằng 1 đường băng dính dọc và 3 đường băng dính ngang.
Bước 6: Viết "mã sản phẩm" x "số lượng" lên thùng. Ví dụ: 199x24

Bước 6: Viết "mã sản phẩm" x "số lượng" lên thùng

Ví dụ: 199x40.

Lịch sử cải tiến

V2.1.20240318

Điều chỉnh kích thước mới là 40x30x30. Định lượng mỗi thùng 40 sản phẩm (4 sản phẩm x10 lớp so le).

V1.1.20231201

Tạo hướng dẫn.