Hướng dẫn Đóng gói sản phẩm

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vận chuyển và quản lý, chúng ta cần đóng gói sản phẩm theo các bước cẩn thận theo tiêu chuẩn.

Sản xuất

Bước 1: Sử dụng thùng giấy kích thước 40x30x20, dán đáy thùng chắc chắn bằng 1 đường băng dính dọc và 3 đường băng dính ngang.
Bước 1: Sử dụng thùng giấy kích thước 40x30x20, dán đáy thùng chắc chắn bằng 1 đường băng dính dọc và 3 đường băng dính ngang.
Bước 2: Xếp lớp đầu tiên: đặt túi nằm, mỗi lớp 4 túi sản phẩm, đáy túi chạm vào thành hộp.
Bước 2: Xếp lớp đầu tiên: đặt túi nằm, mỗi lớp 4 túi sản phẩm, đáy túi chạm vào thành hộp.
Bước 3: Xếp lớp thứ 2: ngược lại với lớp đầu tiên.
Bước 3: Xếp lớp thứ 2: ngược lại với lớp đầu tiên.
Bước 4: Mỗi thùng xếp đầy là 6 lớp so le nhau.
Bước 4: Mỗi thùng xếp đầy là 6 lớp so le nhau. Tổng 6x4=24 túi.
Bước 5: Dán miệng thùng chắc chắn bằng 1 đường băng dính dọc và 3 đường băng dính ngang.
Bước 5: Dán miệng thùng chắc chắn bằng 1 đường băng dính dọc và 3 đường băng dính ngang.
Bước 6: Viết "mã sản phẩm" x "số lượng" lên thùng. Ví dụ: 199x24
Bước 6: Viết "mã sản phẩm" x "số lượng" lên thùng. Ví dụ: 199x24