Hướng dẫn tạo Landing page bán hàng trên Messenger với Chatfuel

Landing page được tạo thành từ những ảnh ghép liền với nhau

- Kích thước: 1080x1080
- Giảm dung lượng để tăng tốc độ tải với trang imagecompressor.com

Tạo Landing page bằng Chatfuel để hiển thị trên Messenger

- Tài khoản Chatfuel

Tin nhắn chào mừng khi khách hàng click vào nút Nhắn tin hoặc click vào hình ảnh

- Theo tiêu chuẩn của Facebook
- Ảnh đại diện của sản phẩm 1920x1080
- Nút và câu trả lời nhanh dẫn đến tin nhắn thứ 2

Tin nhắn thứ 2 thể hiện hết thông tin của sản phẩm

- Ghép từ những ảnh vuông 1080x1080 tạo thành Landing page thể hiện hết thông tin sản phẩm
- Phần văn bản thể hiện giá, ưu đãi, kêu gọi đặt hàng qua trang web hoặc để lại thông tin số điện thoại và địa chỉ.

Mã JSON

- Nhấn vào nút Copy greeting as JSON code để copy mã JSON đã tuỳ chỉnh