Hướng dẫn tạo Quảng cáo Facebook có nút Nhắn tin dẫn tới Landing page trên Chatfuel

Tạo Chiến dịch

- Sử dụng tài khoản quảng cáo riêng: nhadau.com.vn
- Mục tiêu: Doanh số - Lượt chuyển đổi
- Mục tiêu: Lượt tương tác - Số lần bắt đầu cuộc trò chuyện qua Messenger

Tạo Nhóm quảng cáo

- Chuyển đổi -> Vị trí chuyển đổi -> Ứng dụng nhắn tin
- Chuyển đổi -> Sự kiện chuyển đổi -> Lượt mua hàng

Tạo Quảng cáo

- Mẫu tin nhắn -> Tạo mới -> Thiết lập nâng cao -> Chỉnh sửa -> Dán Mã JSON đã tùy chỉnh trên Chatfuel
- Đăng quảng cáo