Hướng dẫn tạo Quảng cáo Facebook sử dụng bài viết có sẵn

Tạo Chiến dịch

- Sử dụng tài khoản quảng cáo: nhadau.com.vn
- Mục tiêu: Doanh số
- Chọn cách thiết lập chiến dịch: Chiến dịch doanh số thủ công
- Bật mẫu Tên chiến dịch và điền vào Trường văn bản theo cấu trúc: "Tên nhân sự"_"Thời gian bắt đầu chạy". Ví dụ: KienNT.1_v20230227
- Bật Ngân sách chiến dịch: Ngân sách hàng ngày 80.000 ₫ VND

Tạo Nhóm quảng cáo

- Bật mẫu Tên nhóm quảng cáo
- Lượt chuyển đổi -> Vị trí chuyển đổi -> Trang web
- Lượt chuyển đổi -> Mục tiêu về hiệu quả -> Tăng tối đa số lượt chuyển đổi
- Lượt chuyển đổi -> Sự kiện chuyển đổi -> Lượt mua hàng
- Ngân sách & lịch chạy -> Ngày bắt đầu: 01:00 các ngày theo thứ tự ưu tiên: Thứ 2>4>3=5=6>7#CN
- Đối tượng -> Chọn đối tượng có sẵn là Đối tượng đã lưu hoặc Đối tượng tuỳ chỉnh theo Báo cáo Đối tượng
- Vị trí quảng cáo -> Vị trí quảng cáo Advantage+ (Khuyên dùng)

Tạo Quảng cáo

- Bật mẫu Tên quảng cáo
- Nhận diện -> Trang Facebook -> Chọn Nhà Đậu
- Nhận diện -> Tài khoản Instagram -> Chọn ​nhadau.official
- Thiết lập quảng cáo -> Sử dụng bài viết có sẵn
- Nội dung quảng cáo -> Nhập ID Bài viết -> Chọn ID Bài viết có sẵn theo Báo cáo Nội dung
- Theo dõi -> Không chọn miền hoặc Chỉ theo dõi pixel

Chiến dịch quảng cáo 1/3/1

- 1 Chiến dịch có 3 Nhóm quảng cáo, 1 Nhóm quảng cáo có 1 Quảng cáo
- 3 Nhóm quảng cáo chọn 3 Đối tượng có sẵn khác nhau thì 3 Quảng cáo có thể chọn 3 ID Bài viết giống nhau hoặc khác nhau
- 3 Nhóm quảng cáo chọn cùng 1 Đối tượng có sẵn giống nhau thì 3 Quảng cáo phải chọn 3 ID Bài viết khác nhau

Kiểm tra lại

- Chỉ Đăng những bản nháp nào mà mình biết chắc chắn là do mình tạo ra
- Đảm bảo các Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo đã đăng thì sẽ không còn bản nháp nào chờ đăng