Hướng dẫn tạo Quảng cáo Facebook sử dụng bài viết có sẵn

Mục tiêu

Tạo quảng cáo Facebook đạt hiệu quả hơn, mang lại doanh thu nhiều hơn, tiết kiệm chi phí hơn và tốn ít công sức hơn từ kho nội dung có sẵn và các chỉ báo đối tượng hiệu uqar tương ứng với mỗi nội dung.

Danh sách các việc cần làm

V1.7.20230808

Sử dụng báo cáo nội dung và đối tượng lên quảng cáo.

V1.6.20230802

Đơn giản Đối tượng quảng cáo: Ban đầu chiến dịch quảng cáo cho 1 tệp rộng chứa tất cả khách hàng tiềm năng. Lưu lại những người tương tác với quảng cáo để remarketing trong chiến dịch khác xem có rẻ hơn không. Bắt đầu từ những ID bài viết có nhiều like nhất.

V1.5.20230721

Kiểm tra quảng cáo sớm hơn lúc 12:00 hàng ngày để tắt sớm các quảng cáo xem có tiết kiệm hơn không.

V1.4.20230615

Góp ý bổ sung
1. Không nên xoá bất cứ Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hay Quảng cáo nào. Nếu không muốn Quảng cáo chạy, hãy tắt vĩnh viễn bằng cách Tắt quảng cáo.
2. Trước khi ấn Đăng bản nháp phải chắc chắn rằng chúng ta biết mình chỉ sửa những gì của mình. Không sửa của ai khác vì có thể làm ảnh hưởng đến kết quả của họ.

V1.3.20230607

Giới thiệu Báo cáo Nội dung và Đối tượng kết hợp

Mỗi hàng là kết quả phân phối của 1 nội dung với đối tượng đã lưu. Một nội dung có thể có nhiều hàng. Thứ tự sắp xếp từ trên xuống dưới theo mức độ hiệu quả ROAS giảm dần.
Cập nhật lại khoảng thời gian so sánh vào mỗi 8:00 sáng thứ 6 hàng tuần.

Kết hợp Nội dung với Đối tượng phù hợp

Sử dụng các bảng báo cáo thể hiện kết quả phân phối Nội dung với từng Đối tượng hiệu quả nhất để tạo quảng cáo:

Đánh giá theo tỷ lệ C2/C1, C3/C2, AOV, ROAS

Nếu tổng chi tiếu trong tuần trên 200.000 mà không hiệu quả thì không sử dụng Nội dung và Đối tượng đó nữa

V1.2.20230521

Tạo chiến dịch

- Sử dụng tài khoản quảng cáo: nhadau.com.vn
- Mục tiêu: Doanh số
- Chọn cách thiết lập chiến dịch: Chiến dịch doanh số thủ công
- Bật mẫu Tên chiến dịch và điền vào Trường văn bản theo cấu trúc: "Tên nhân sự"_"Thời gian bắt đầu chạy". Ví dụ: KienNT.1_v20230521
- Bật Ngân sách chiến dịch: Ngân sách hàng ngày 80.000 ₫ VND

Từ Nội dung chọn Đối tượng phù hợp

- Với mỗi Nội dung lựa chọn Đối tượng thể hiện kết quả ROAS cao nhất là hiệu quả nhất
- Tiêu chí lựa chọn Nội dung: Có khả năng mang lại AOV cao nhất

Tạo Nhóm quảng cáo

- Bật mẫu Tên nhóm quảng cáo
- Lượt chuyển đổi -> Vị trí chuyển đổi -> Trang web
- Lượt chuyển đổi -> Mục tiêu về hiệu quả -> Tăng tối đa số lượt chuyển đổi
- Lượt chuyển đổi -> Sự kiện chuyển đổi -> Lượt mua hàng
- Ngân sách & lịch chạy -> Ngày bắt đầu: 01:00 các ngày theo thứ tự ưu tiên: Thứ 2>4>3=5=6>7#CN
- Đối tượng -> Chọn đối tượng có sẵn là Đối tượng đã lưu hoặc Đối tượng tuỳ chỉnh. Tất cả các Đối tượng phải được lưu trước trong Trình quản lý Đối tượng để tổng hợp dữ liệu làm Báo cáo. Những Đối tượng không lưu trước sẽ không có tên và được tập hợp vào danh sách Còn lại, không có giá trị học hỏi trong Báo cáo.
- Vị trí quảng cáo -> Vị trí quảng cáo Advantage+ (Khuyên dùng)

Tạo Quảng cáo

- Bật mẫu Tên quảng cáo
- Nhận diện -> Trang Facebook -> Chọn Nhà Đậu
- Nhận diện -> Tài khoản Instagram -> Chọn ​nhadau.official
- Thiết lập quảng cáo -> Sử dụng bài viết có sẵn
- Nội dung quảng cáo -> Nhập ID Bài viết
- Theo dõi -> Chọn miền nhadau.com.vn

Chiến dịch quảng cáo 1/3/1

- 1 Chiến dịch có 3 Nhóm quảng cáo, 1 Nhóm quảng cáo có 1 Quảng cáo
- 3 Nhóm quảng cáo chọn 3 Đối tượng có sẵn khác nhau thì 3 Quảng cáo có thể chọn 3 ID Bài viết giống nhau hoặc khác nhau
- 3 Nhóm quảng cáo chọn cùng 1 Đối tượng có sẵn giống nhau thì 3 Quảng cáo phải chọn 3 ID Bài viết khác nhau

V1.1.20230312

Tạo chiến dịch

- Sử dụng tài khoản quảng cáo: nhadau.com.vn
- Mục tiêu: Doanh số
- Chọn cách thiết lập chiến dịch: Chiến dịch doanh số thủ công
- Bật mẫu Tên chiến dịch và điền vào Trường văn bản theo cấu trúc: "Tên nhân sự"_"Thời gian bắt đầu chạy". Ví dụ: KienNT.1_v20230227
- Bật Ngân sách chiến dịch: Ngân sách hàng ngày 80.000 ₫ VND

Tạo Nhóm quảng cáo

- Bật mẫu Tên nhóm quảng cáo
- Lượt chuyển đổi -> Vị trí chuyển đổi -> Trang web
- Lượt chuyển đổi -> Mục tiêu về hiệu quả -> Tăng tối đa số lượt chuyển đổi
- Lượt chuyển đổi -> Sự kiện chuyển đổi -> Lượt mua hàng
- Ngân sách & lịch chạy -> Ngày bắt đầu: 01:00 các ngày theo thứ tự ưu tiên: Thứ 2>4>3=5=6>7#CN
- Đối tượng -> Chọn đối tượng có sẵn là Đối tượng đã lưu hoặc Đối tượng tuỳ chỉnh theo Báo cáo Đối tượng
- Vị trí quảng cáo -> Vị trí quảng cáo Advantage+ (Khuyên dùng)

Tạo Quảng cáo

- Bật mẫu Tên quảng cáo
- Nhận diện -> Trang Facebook -> Chọn Nhà Đậu
- Nhận diện -> Tài khoản Instagram -> Chọn ​nhadau.official
- Thiết lập quảng cáo -> Sử dụng bài viết có sẵn
- Nội dung quảng cáo -> Nhập ID Bài viết -> Chọn ID Bài viết có sẵn theo Báo cáo Nội dung
- Theo dõi -> Không chọn miền hoặc Chỉ theo dõi pixel

Chiến dịch quảng cáo 1/3/1

- 1 Chiến dịch có 3 Nhóm quảng cáo, 1 Nhóm quảng cáo có 1 Quảng cáo
- 3 Nhóm quảng cáo chọn 3 Đối tượng có sẵn khác nhau thì 3 Quảng cáo có thể chọn 3 ID Bài viết giống nhau hoặc khác nhau
- 3 Nhóm quảng cáo chọn cùng 1 Đối tượng có sẵn giống nhau thì 3 Quảng cáo phải chọn 3 ID Bài viết khác nhau

Kiểm tra lại

- Chỉ Đăng những bản nháp nào mà mình biết chắc chắn là do mình tạo ra
- Đảm bảo các Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo đã đăng thì sẽ không còn bản nháp nào chờ đăng