Hướng dẫn sáng tạo nội dung quảng cáo Facebook

Nội dung quảng cáo Facebook bao gồm các thành phần: hình ảnh, văn bản, video, seeding được kết hợp với nhau thành các bài viết hoàn chỉnh đã đăng trên Facebook. Mỗi bài viết được phân biệt bằng 1 ID gọi là ID bài viết.

Đánh giá chất lượng nội dung quảng cáo Facebook

Chất lượng mỗi ID bài viết được thể hiện qua Báo cáo Nội dung của Facebook

Chính sách quảng cáo của Facebook

Chính sách của Facebook xác định nội dung nào được phép và không được phép xuất hiện. Nếu nội dung vi phạm chính sách, Facebook sẽ xử lý nội dung đó theo nhiều hạn chế theo mức độ vi phạm. Tìm hiểu chi tiết tại Chính sách quảng cáo của Facebook.
Những vi phạm có thể dẫn đến Vô hiệu hoá tài khoản quảng cáo Facebook khiến chúng ta không thể chạy quảng cáo.

Hình ảnh

Lưu trữ tài nguyên hình ảnh được đặt tên theo số thứ tự trong Thư mục Image

Văn bản

Cố gắng truyền tải đầy đủ nhất thông tin về sản phẩm qua văn bản.
Chính sách quảng cáo của Facebook quy định các yêu cầu về văn bản không được:
Che giấu thông tin: Văn bản quá ngắn, sử dụng ký tự đặc biệt nhằm che dấu nội dung
Ngôn ngữ giật gân: Ví dụ: "7 Công dụng TUYỆT VỜI của cà rốt, 7 Công dụng của cà rốt sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại về chế độ ăn của mình"
Nội dung câu tương tác: Ví dụ: "Hãy bình luận là CÓ nếu bạn cũng yêu âm nhạc như chúng tôi!"

Thu nhập

Thu nhập của Nhà sáng tạo nội dung quảng cáo Facebook bằng 1% doanh thu từ nội dung đó tạo ra được thể hiện chi tiết theo thời gian trong Báo cáo Nội dung