Hướng dẫn sáng tạo nội dung quảng cáo Facebook

Nội dung quảng cáo Facebook bao gồm các thành phần: hình ảnh, văn bản, video, seeding được kết hợp với nhau thành các bài viết hoàn chỉnh đã đăng trên Facebook. Mỗi bài viết được phân biệt bằng 1 ID gọi là ID bài viết.

Danh sách các việc cần làm

V1.4.20230624

Làm tốt hơn từ những gì đang có

Lựa chọn các quảng cáo có Doanh thu cao nhất và MOL thấp nhất để ưu tiên cải thiện trước trong bảng báo cáo Nội dung: https://adsmanager.facebook.com/adsmanager/reporting/business_view?act=1283288668795114&business_id=338929330923622&selected_report_id=527037855446101

Hình ảnh: Không thay đổi

Vẫn sử dụng hình ảnh có sẵn. Không làm thêm ảnh mới. Không được chụp màn hình vì chất lượng ảnh sẽ nhỏ. Phải tìm lạ ảnh chất lượng tốt nhất trong lưu trữ trong thư mục Image: https://drive.google.com/drive/folders/12psRNH-iTfvXiz6emiQT6PN5faTt8c9g
Có thể nhờ chị MâyHTH.1 hướng dẫn đồng bộ drive vào máy tính để dễ tìm được hình ảnh trong nội dung quảng cáo.

Đối tượng: Không thay đổi

Sử dụng đối tượng tương ứng với quảng cáo như trên báo cáo.

Link trang đích: Không thay đổi

Nội dung: Tập trung sáng tạo nội dung hay hơn

V1.3.20230615

Làm tốt hơn từ những gì đang có

Sáng tạo Nội dung mới hoặc cải thiện Nội dung cũ thành phiên bản mới tốt hơn theo kế hoạch sau:
- Vẫn sử dụng Hình ảnh cũ, Đối tượng cũ. Viết lại hay hơn, thay link trang web có AOV cao hơn, thay link trang web thành nhắn tin dẫn đến landing page trên Messenger.
- Ghép hình ảnh mới từ những ảnh có sẵn thành album tăng tỷ lệ C2/C1
... 

Tăng AOV - Giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng bằng Nội dung

Nên:
- Bán nhiều sản phẩm/1 đơn hàng
- Lựa chọn link trang web gồm nhiều sản phẩm theo Tháng, link combo nhiều sản phẩm
Không nên:
- Bán 1 sản phẩm/1 đơn hàng

Ghép hình ảnh

Đảm bảo làm được hình ảnh đẹp bằng cách sử dụng hình ảnh được thiết kế. Ghép các hình ảnh có sẵn lại thành ảnh vuông có bố cục như một album Facebook giúp tăng tỷ lệ C2/C1.
- Thư mục lưu trữ file thiết kế: https://www.canva.com/folder/FAFlqrogkIU
- Sử dụng 1 trong 7 mẫu lưới hình ảnh: https://www.canva.com/design/DAFlqve69n4/nwhV9q_9nAK5IKvLRNfqRA/edit
- Tạo mỗi ảnh là 1 thiết kế mới, sử dụng mẫu lưới, thay thế các hình ảnh bằng sự sáng tạo, tải về file, up lên công cụ tối ưu dung lượng hình ảnh: https://imagecompressor.com/
- Hình ảnh sau khi đã tối ưu dung lượng là hoàn chỉnh thì tải về, lưu trữ trong thư mục chung với tên theo số thứ tự không trùng nhau: https://drive.google.com/drive/folders/12psRNH-iTfvXiz6emiQT6PN5faTt8c9g

Viết nội dung

Mẫu link sản phẩm theo Tháng
- Tháng 1: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+1
- Tháng 2: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+2
- Tháng 3: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+3
- Tháng 4: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+4
- Tháng 5: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+5
- Tháng 6: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+6
- Tháng 7: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+7
- Tháng 8: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+8
- Tháng 9: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+9
Mẫu link combo nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm cách nhau bởi dấu phẩy
- id36 và id52: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?combo=36,52
- id2, id5 và id45: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?combo=2,5,45

Tạo quảng cáo

Đặt tên Chiến dịch theo mẫu tên của bạn. Ví dụ: "KienNT.1_v20230617"
Sử dụng Hình ảnh và Nội dung để Tạo quảng cáo mới thành các ID Bài viết mới. Mỗi Chiến dịch có 3 Nhóm quảng cáo. Mỗi Nhóm quảng cáo có 1 Quảng cáo.
Đối tượng
- Không tạo Đối tượng mới. Sử dụng Đối tượng theo Nội dung chọn để cải thiện hoặc chọn 1 trong 3 Đối tượng cơ bản.
- 80: Tất cả khách hàng tiềm năng toàn quốc, sẽ mang thai trở thành Bố Mẹ
- 72: Tệp remarketing. Những người đã tương tác với trang và quảng cáo trong vòng 4 tháng
- 82: Tệp remarketing. Những người đã tương tác với trang và quảng cáo trong vòng 1 năm
Vị trí quảng cáo: Tất cả
Nền tảng: Tất cả

V1.2.20230610

Nội dung quảng cáo giúp tăng AOV

Viết nội dung đến link sản phẩm theo tháng giúp tăng AOV nhờ có nhiều sản phẩm để khách hàng lựa chọn. Khách hàng có thể mua 1 sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm vừa giúp tăng AOV và đảm bảo tỷ lệ C3/C2
Mẫu link sản phẩm theo tháng
- Tháng 1: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+1
- Tháng 2: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+2
- Tháng 3: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+3
- Tháng 4: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+4
- Tháng 5: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+5
- Tháng 6: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+6
- Tháng 7: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+7
- Tháng 8: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+8
- Tháng 9: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+9
Hình ảnh sản phẩm theo tháng
Sử dụng hình ảnh nhiều sản phẩm theo tháng đã được thiết kế trong Thư mục Image

Nội dung quảng cáo giúp tăng sản lượng gối id=159

Mỗi chiếc gối bán ra không đơn thuần là lợi nhuận mà còn là giúp đỡ nhiều người có việc làm.

V1.1.20230609

Đánh giá chất lượng nội dung quảng cáo Facebook

Chất lượng mỗi ID bài viết được thể hiện qua Báo cáo Nội dung của Facebook

Chính sách quảng cáo của Facebook

Chính sách của Facebook xác định nội dung nào được phép và không được phép xuất hiện. Nếu nội dung vi phạm chính sách, Facebook sẽ xử lý nội dung đó theo nhiều hạn chế theo mức độ vi phạm. Tìm hiểu chi tiết tại Chính sách quảng cáo của Facebook.
Những vi phạm có thể dẫn đến Vô hiệu hoá tài khoản quảng cáo Facebook khiến chúng ta không thể chạy quảng cáo.

Hình ảnh

Lưu trữ tài nguyên hình ảnh được đặt tên theo số thứ tự trong Thư mục Image

Văn bản

Cố gắng truyền tải đầy đủ nhất thông tin về sản phẩm qua văn bản.
Chính sách quảng cáo của Facebook quy định các yêu cầu về văn bản không được:
Che giấu thông tin: Văn bản quá ngắn, sử dụng ký tự đặc biệt nhằm che dấu nội dung
Ngôn ngữ giật gân: Ví dụ: "7 Công dụng TUYỆT VỜI của cà rốt, 7 Công dụng của cà rốt sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại về chế độ ăn của mình"
Nội dung câu tương tác: Ví dụ: "Hãy bình luận là CÓ nếu bạn cũng yêu âm nhạc như chúng tôi!"

Thu nhập

Thu nhập của Nhà sáng tạo nội dung quảng cáo Facebook bằng 1% doanh thu từ nội dung đó tạo ra được thể hiện chi tiết theo thời gian trong Báo cáo Nội dung