Hướng dẫn tạo Quảng cáo Facebook Tin nhắn được tài trợ trên Messenger

Tạo chiến dịch

- Sử dụng tài khoản quảng cáo: nhadau.com.vn
- Chọn mục tiêu chiến dịch: Lượt tương tác
- Bật mẫu Tên chiến dịch và điền vào Trường văn bản theo cấu trúc: "Tên nhân sự"_"Thời gian bắt đầu chạy". Ví dụ: KienNT.1_v20230313
- Giai đoạn thử nghiệm cần giới hạn rủi ro cho người tạo quảng cáo nên đặt tên chiến dịch có chứa "Inbox" thay cho mã nhân sự
- Bật Ngân sách chiến dịch: Ngân sách hàng ngày 80.000 ₫ VND
- Chiến lược giá thầu cho chiến dịch -> Giới hạn giá thầu
- Loại phân phối -> Tăng tốc

Tạo Nhóm quảng cáo

- Bật mẫu Tên nhóm quảng cáo
- Lượt chuyển đổi -> Vị trí chuyển đổi -> Ứng dụng nhắn tin
- Loại quảng cáo -> Tin nhắn được tài trợ
- Trang Facebook -> Chọn trang Nhà Đậu
- Ngân sách & lịch chạy -> Ngày bắt đầu: 01:00 các ngày theo thứ tự ưu tiên: Thứ 2>4>3=5=6>7#CN
- Đối tượng -> Chọn đối tượng có sẵn là Đối tượng đã lưu hoặc Đối tượng tuỳ chỉnh theo Báo cáo Đối tượng

Tạo Quảng cáo

- Bật mẫu Tên quảng cáo
- Mẫu tin nhắn -> Văn bản & hình ảnh
​- Văn bản chào mừng ->
"Dạ, Nhà Đậu đang có các mã giảm giá đặc biệt. Để mình được áp dụng các mã giảm giá và mua hàng được tiết kiệm nhất, mình có thể giúp em click vào link, chọn sản phẩm và đặt hàng nhé ạ: https://nhadau.com.vn/p/shop.html?utm_source=3125
Giảm ₫60k đơn tối thiểu ₫499k 👍"
- Hình ảnh tỷ lệ 1200x628 -> 2064x1080. Là ảnh đại diện của sản phẩm (nền trắng).
- Sử dụng hình ảnh có kích thước phù hợp trong Thư mục lưu trữ hình ảnh chung hoặc làm ảnh phù hợp với kích thước thì phải theo nguyên tắc tiết kiệm tài nguyên: Cùng lưu trữ các hình ảnh trong thư mục chung
- Tiêu đề hình ảnh -> Tiêu đề trên trang web của sản phẩm
- Hành động của khách hàng -> Nút -> Mua ngay mở trang web là link sản phẩm