Hướng dẫn thử nghiệm đối tượng Quảng cáo Facebook

Tạo đối tượng đã lưu

- Tạo đối tượng đã lưu theo cách chia tiêu chuẩn: 117 (18-24xNam), 118 (18-24xNữ), 119 (25-34xNam), 120 (25-34xNữ), 121 (35-44xNam), 122 (35-44xNữ)
- Đặt tên các đối tượng theo mã

Tạo quảng cáo Facebook thử nghiệm đối tượng

- Đặt tên chiến dịch có chứa "Doituong" thay cho mã nhân sự
- Tổng có 6 nhóm đối tượng nên chia thành 2 nhóm chiến dịch theo giới tính: 117+119+121 (18-24xNam, 25-34xNam, 35-44xNam) và 118+120+122 (18-24xNữ, 25-34xNữ, 35-44xNữ)

Nguyên tắc thử nghiệm

- Chỉ thay đổi 1 yếu tố cần thử nghiệm và giữ nguyên những yếu tố còn lại
- Quảng cáo sử dụng bài viết có sẵn