Hồ sơ nhân sự

Mục tiêu


Nhằm hỗ trợ quản lý hệ thống nhân sự có hiệu quả và là căn cứ để thực hiện các thủ tục bảo đảm quyền lợi của mọi người.

Bộ hồ sơ nhân sự

V1.1.20230427

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của địa phương (trong vòng 6 tháng) (tạm thời nộp bản không có xác nhận của địa phương).
- Giấy xác nhận thông tin về nơi cư trú (trong vòng 6 tháng) - bổ sung sau.
- Bản photo công chứng CMND/CCCD (trong vòng 6 tháng).
- Bản photo bằng cấp cao nhất (trong vòng 6 tháng).