Khoá học Đậu Care

V1.2.20231106

Mục tiêu

Thu hút khách hàng xem nội dung kiến thức trên Đậu Care theo chiến lược: Free + Premium

Các việc cần làm

Đăng nội dung Free lên trang Facebook

Đánh dấu một phần bài học là miễn phí. Chỉ chia sẻ các nội dung bài học miễn phí. Của các khoá học đã sẵn sàng.

Gửi tin nhắn tự động trong kịch bản 24 giờ

Tin nhắn cảm ơn sau khi xem xong kiến thức

Bình luận seeding trên ID bài viết quảng cáo

Bình luận seeding trên ID bài viết social

Mã QR trên nhãn in đơn hàng

Mã QR trên hộp COD

Liên hệ ThuDK.1

V1.1.20230419

Mục tiêu

Chăm sóc hành trình mang thai cho Mẹ Bầu chu đáo và toàn diện nhất
Bao gồm các khoá học cung cấp kiến thức được cải thiện, tối ưu và bổ sung hàng tháng qua các phiên bản. Giá bán thấp theo tháng để ai cũng mua được.

Các việc cần làm

Nội dung gồm 4 khoá học

Mời Học viên tham gia Đậu Care

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, công việc này cần lặp lại 1 lần hàng ngày khoảng 12:00-15:00
Chọn Tệp => Tải xuống (.csv).
Bước 2: Mở Trình quản lý Học viên: https://www.daucare.com/adminpage#/portal/800683928/users/learners
Chọn Add Learners => Import. Chọn tệp tải lên là tệp InviteLearners vừa tải xuống. Bấm nút Import.
Cập nhật trạng thái Đã gửi trong cột Mời học viên tham gia Đậu Care.

Gửi nội dung Chăm sóc hàng ngày

Chọn Choose learners là All Learners.
Chọn ô M2, copy nội dung trong ô.
Bước 3: Trở lại Trình soạn email: https://www.daucare.com/adminpage#/portal/800683928/emails/compose
Trên thanh công cụ soạn email, chọn Edit HTML, xoá hết nội dung cũ và dán nội dung mới đã copy vào. Chọn nút Apply changes.
Bước 4: Nhập Tiêu đề email phù hợp với nội dung và hấp dẫn khách hàng mở email. Nhấn nút Send email để gửi email.
Để biết được kết quả Số email gửi đi, Số email đã mở, Số email bị lỗi hãy theo dõi Báo cáo email: https://www.daucare.com/adminpage#/portal/800683928/emails/report