Hướng dẫn làm sản phẩm Đậu Care

Mục tiêu

Chăm sóc hành trình mang thai cho Mẹ Bầu chu đáo và toàn diện nhất
Bao gồm các khoá học cung cấp kiến thức được cải thiện, tối ưu và bổ sung hàng tháng qua các phiên bản. Giá bán thấp theo tháng để ai cũng mua được.

Các hoạt động

V1.1.20230419

Nội dung gồm 4 khoá học:

Mời Học viên tham gia Đậu Care

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, công việc này cần lặp lại 1 lần hàng ngày khoảng 12:00-15:00
Bước 1: Mở File tổng hợp email của Khách hàng. Chọn Tệp => Tải xuống (.csv).
Bước 2: Mở Trình quản lý Học viên. Chọn Add Learners => Import. Chọn tệp tải lên là tệp InviteLearners vừa tải xuống. Bấm nút Import.
Bước 3: Mở Trang tính 4.Order để cập nhật trạng thái Đã gửi trong cột Mời học viên tham gia Đậu Care.

Gửi nội dung Chăm sóc hàng ngày

Bước 1: Mở Trình soạn email. Chọn Choose learnersAll Learners.
Bước 2: Mở File nội dung Đậu Care mới nhất. Chọn ô M2, copy nội dung trong ô.
Bước 3: Trở lại Trình soạn email. Trên thanh công cụ soạn email, chọn Edit HTML, xoá hết nội dung cũ và dán nội dung mới đã copy vào. Chọn nút Apply changes.
Bước 4: Nhập Tiêu đề email phù hợp với nội dung và hấp dẫn khách hàng mở email. Nhấn nút Send email để gửi email.
Để biết được kết quả Số email gửi đi, Số email đã mở, Số email bị lỗi hãy theo dõi Báo cáo email.