Hướng dẫn tiếp nhận nhân viên mới đi làm

Mục tiêu

Cung cấp đủ công cụ và tài liệu để nhân viên mới bắt đầu có thể làm việc được và biết cách liên hệ khi cần hỗ trợ

Các chức năng cần có

V1.2.20230504

Mời vào nhóm Chào mừng

Mời tham gia ngay khi có trả lời email đồng ý tham gia làm việc tại Nhà Đậu

Bàn giao cơ bản

- 1 Bàn, 1 ghế ngồi làm việc thoải mái, 1 ổ điện
- Tên mạng internet: OcCho hoặc OcCho 5Ghz, mật khẩu: @@@@@@@@
- Số điện thoại khi cần hỗ trợ: 0366348747
- Hướng dẫn Văn hoá: https://www.nguyentrungkien.pro/search/label/Văn%20hoá

Mời vào nhóm theo chuyên môn

Mời nhân viên mới tham gia vào nhóm để cập nhật tài liệu mới nhất phù hợp với vị trí của mình.
- Vận hành và Chăm sóc khách hàng: https://www.messenger.com/t/5821740037954443
- Hành chính và Nhân sự: https://www.messenger.com/t/6220282824697523
- Kế toán và Tài chính

Thông báo với quản trị viên nhóm

Thông báo trước 1 ngày làm việc với một trong các quản trị viên nhóm về việc nhờ hướng dẫn nhân viên mới thực hiện các công việc.

V1.1.20230419

Bàn giao cơ bản

- 1 Bàn, 1 ghế ngồi làm việc thoải mái, 1 ổ điện
- Tên mạng internet: OcCho hoặc OcCho 5Ghz, mật khẩu: @@@@@@@@
- Số điện thoại khi cần hỗ trợ: 0366348747
- Hướng dẫn Văn hoá: https://www.nguyentrungkien.pro/search/label/Văn%20hoá

Tài liệu theo chuyên môn

Chọn 1 hướng dẫn phù hợp với vị trí:
- Tài chính Kế toán
- Làm sản phẩm