Công cụ và tài liệu cần thiết để làm việc

Mục tiêu

Cung cấp đủ công cụ và tài liệu để nhân viên mới bắt đầu có thể làm việc được và biết cách liên hệ khi cần hỗ trợ.

Các việc cần làm

Khi có email trả lời đồng ý làm việc

Tham gia nhóm Chào mừng

Nhân viên đọc lại tài liệu quan trọng trong Tin nhắn đã ghim

Trước 1 ngày đi làm

Thông báo có nhân sự mới đi làm với Quản trị viên nhóm phụ trách.
In phiếu Mô tả công việc.

08:00 Ngày đi làm

Bàn giao cơ bản

Bàn làm việc x1
Ghế ngồi x1
Ổ điện x1
Để giữ an toàn, tránh bị điện giật, nhân viên vui lòng giữ bàn làm việc gọn gàng, ổ cắm điện luôn để nằm trên bàn, các phích cắm điện được cắm hoàn toàn vào ổ cắm, khi không sử dụng thì tắt công tắc của ổ cắm điện.

Mạng wifi

Tầng 2
OcCho - @@@@@@@@
OcCho 5GHz - @@@@@@@@
DoKimThu - DoKimLen
DoKimThu 2 - DoKimLen
TP-LINK_F2 - 12341234
Tầng 4
Nhà Đậu - Nhadau123
FPT telecom FA77 2.4GHz - @@@@@@@@

Tham gia nhóm theo chuyên môn

Nhân viên chọn 1 nhóm theo chuyên môn để tham gia

Học tài liệu theo chuyên môn

Nhân viên chọn 1 tài liệu hướng dẫn phù hợp với vị trí và đọc lại kỹ để nắm rõ
Kinh doanh
Vận hành - Chăm sóc khách hàng
Hành chính Nhân sự - Kế toán tài chính
Sản phẩm

Hoà nhập văn hoá

Nhân viên cần làm quen với văn hoá làm việc mới để phối hợp hài hoà
Link: https://www.nguyentrungkien.pro/search/label/Văn%20hoá

13:30 Ngày đi làm

Nhắc lại với Quản trị viên nhóm về cách hiểu

Nhân viên nhắc lại với Quản trị viên nhóm: Danh sách các việc phải làm và yêu cầu xem đã hiểu rõ chưa.
Nếu nhân viên có thắc mắc sẽ hỏi hoặc cần giải thích rõ hơn chỗ nào thì Quản trị viên nhóm giải thích và hướng dẫn chi tiết lần 1.

Sau 1 tháng đi làm

Đánh giá kết thúc thử việc.
Rời nhóm Chào mừng
Nếu kết quả Đạt, tham gia nhóm Chính thức
Link: https://www.messenger.com/t/10075228909169591

Lịch sử cải tiến

V1.3.20231113

Bổ sung thêm hướng dẫn để Nhân viên tự tìm đọc được tài liệu mà không cần phải trao đổi quá nhiều.
Bổ sung thêm hướng dẫn để giữ an toàn, tránh bị điện giật: Ổ cắm điện luôn để nằm trên bàn, các phích cắm điện được cắm hoàn toàn vào ổ cắm, khi không sử dụng thì tắt công tắc của ổ cắm điện.
Bổ sung thêm tài liệu hướng dẫn theo chuyên môn.

V1.2.20230504

Bổ sung thêm mạng Wifi các tầng.
Bổ sung link nhóm chat của các bộ phận chuyên môn.

V1.1.20230419

Tạo tài liệu.