Hướng dẫn làm video social

Mục tiêu

Tăng lượng tiếp cận C1 bằng cách sử dụng hình thức nội dung là video trên các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube

Danh sách các việc cần làm

V1.1.20230520

Làm video

Sưu tầm các video tích cực cho Mẹ Bầu: tình cảm gia đình, yêu thương, động lực, quan tâm, kiến thức hữu ích
Edit lại theo template kích thước 1080x1080 cho chuyên nghiệp bằng mẫu trên Canva: https://www.canva.com/folder/FAFjcWT0tlk
Đặt tên theo id là số thứ tự tiếp diễn và lưu trữ trên thư mục tài nguyên: https://drive.google.com/drive/folders/12psRNH-iTfvXiz6emiQT6PN5faTt8c9g

Đăng video

Hệ thống đăng video tự động trên Trang Facebook: (link)
Đăng thủ công trên Tiktok, Facebook Reel (không gắn thẻ sản phẩm)
Lưu ý:
- Video dưới 60s thì đăng được bằng Hệ thống trên Instagram, trên 60s thì đăng thủ công
- Video trên 60s mới đăng được trên Youtube
- Nhạc nền trong video dễ bị từ chối do bản quyền nên video cần có sub, có thể có lồng tiếng nhưng không có nhạc nền và khi đăng trên nền tảng nào thì lúc đó mới ghép nhạc nền