Hướng dẫn tạo Hệ thống vận hành Quảng cáo Facebook tự động

Mục tiêu

Tìm cách vận hành được số lượng quảng cáo nhiều hơn, ngân sách lớn hơn, đạt được doanh thu lớn hơn, tiết kiệm chi phí hơn và có nhiều cơ hội tối ưu kết quả hơn

Danh sách việc cần làm

V1.1.20230517

Áp dụng tất cả các quy tắc trước 15:00 hàng ngày cho từng tầng Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo

Quy tắc tự động cho Chiến dịch

Quy tắc 104
- Tắt chiến dịch
- Nếu Lượt mua hàng (Meta Pixel) nhỏ hơn 1
- Thời gian tuỳ chỉnh lúc 15:00 hàng ngày
Quy tắc 103
- Bật chiến dịch
- Thời gian tuỳ chỉnh lúc 7:00 hàng ngày

Quy tắc tự động cho Nhóm quảng cáo

Quy tắc 100
- Tắt nhóm quảng cáo
- Thời gian tuỳ chỉnh lúc 00:00 hàng ngày
Quy tắc 101
- Bật nhóm quảng cáo
- Thời gian tuỳ chỉnh lúc 7:00 hàng ngày

Quy tắc tự động cho Quảng cáo

Quy tắc 102
- Tắt quảng cáo
- Nếu Đã chi tiêu trên 80.000 ₫ và Lượt mua hàng (Meta Pixel) nhỏ hơn 1
- Thời gian tuỳ chỉnh lúc 15:00 hàng ngày