Hệ thống Quy tắc tự động Quảng cáo Facebook

Mục tiêu

Đảm bảo điều chỉnh tổng chi tiêu theo tình hình thị trường mỗi ngày để đạt được kết quả tốt nhất bằng cách điều chỉnh ngân sách của mỗi chiến dịch: Đắt thì tiêu ít. Rẻ thì tiêu nhiều.

Các việc phải làm

Thực hiện kế hoạch hoạt động

00:00

Quy tắc 23: Bật chiến dịch. Nếu Không có điều kiện.

Mỗi giờ một lần từ 00:00 đến 07:00

Quy tắc 4: Giảm ngân sách hàng ngày 10.000.000 ₫. Tối thiểu 80.000 ₫. Nếu Không có điều kiện.

Mỗi giờ một lần từ 08:00 đến 23:30

Nếu Lượt mua hàng (Meta Pixel) trong khoảng 0.99 - 2.01:
Quy tắc 12: Tăng ngân sách hàng ngày lên 10.000.000 ₫. Tối đa 400.000 ₫. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web trong khoảng 3.33 - 4.99.
Quy tắc 15: Giảm ngân sách hàng ngày 10.000.000 ₫. Tối thiểu 400.000 ₫. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web ngoài khoảng:  5 - 10000.
Quy tắc 16: Tăng ngân sách hàng ngày lên 10.000.000 ₫. Tối đa 800.000 ₫. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web trong khoảng 5 - 7.99.
Quy tắc 18: Giảm ngân sách hàng ngày 10.000.000 ₫. Tối thiểu 800.000 ₫. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web trong khoảng 5 - 7.99.
Quy tắc 17: Tăng ngân sách hàng ngày lên 10.000.000 ₫. Tối đa 1.600.000 ₫. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web trong khoảng 8 - 10000.
Nếu Lượt mua hàng (Meta Pixel) trong khoảng 2.99 - 4.01:
Quy tắc 24: Tăng ngân sách hàng ngày lên 10.000.000 ₫. Tối đa 800.000 ₫. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web trong khoảng 3.33 - 4.99.
Quy tắc 25: Giảm ngân sách hàng ngày 10.000.000 ₫. Tối thiểu 800.000 ₫. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web ngoài khoảng: 5 - 10000.
Quy tắc 26: Tăng ngân sách hàng ngày lên 10.000.000 ₫. Tối đa 1.600.000 ₫. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web trong khoảng 5 - 7.99.
Quy tắc 27: Giảm ngân sách hàng ngày 10.000.000 ₫. Tối thiểu 1.600.000 ₫. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web trong khoảng: 5 - 7.99.
Quy tắc 28: Tăng ngân sách hàng ngày lên 10.000.000 ₫. Tối đa 3.200.000 ₫. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web trong khoảng 8 - 10000.
Nếu Lượt mua hàng (Meta Pixel) trong khoảng 4.99 - 10000:
Quy tắc 29: Tăng ngân sách hàng ngày lên 10.000.000 ₫. Tối đa 1.600.000 ₫. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web trong khoảng 3.33 - 4.99.
Quy tắc 30: Giảm ngân sách hàng ngày 10.000.000 ₫. Tối thiểu 1.600.000 ₫. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web ngoài khoảng: 5 - 10000.
Quy tắc 31: Tăng ngân sách hàng ngày lên 10.000.000 ₫. Tối đa 3.200.000 ₫. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web trong khoảng 5 - 7.99.
Quy tắc 32: Giảm ngân sách hàng ngày 10.000.000 ₫. Tối thiểu 3.200.000 ₫. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web trong khoảng: 5 - 7.99.
Quy tắc 33: Tăng ngân sách hàng ngày lên 10.000.000 ₫. Tối đa 6.400.000 ₫. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web trong khoảng 8 - 10000.

30 Phút một lần

Quy tắc 6: Bật chiến dịch. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web trong khoảng 5 - 10000.
Quy tắc 9: Tắt chiến dịch. Nếu Đã chi tiêu lớn hơn 80.000 ₫ và ROAS của lượt mua trên trang web ngoài khoảng 1 - 10000.
Quy tắc 11: Tắt chiến dịch. Nếu ROAS của lượt mua trên trang web ngoài khoảng 5 - 10000 và Đã chi tiêu lớn hơn 40.000 ₫.

23:30

Quy tắc 20: Giảm ngân sách hàng ngày 10.000.000 ₫. Tối thiểu 80.000 ₫. Nếu Không có điều kiện.
[-----

Tạo các quy tắc trong mỗi tài khoản quảng cáo

Quy tắc 1
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tắt chiến dịch
Điều kiện:
Đã chi tiêu > 120000
ROAS của lượt mua trên trang web: không phải 3.33-10000
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Liên tục. Quy tắc chạy thường xuyên nhất có thể (thường là 30-60 phút/lần).
Quy tắc 2
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách chiến dịch hàng ngày lên: 20%
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 400000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 8-10000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Liên tục. Quy tắc chạy thường xuyên nhất có thể (thường là 30-60 phút/lần).
Quy tắc 3
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách chiến dịch hàng ngày: 20%
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 80000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 1-5
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Liên tục. Quy tắc chạy thường xuyên nhất có thể (thường là 30-60 phút/lần).
Quy tắc 4
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách hàng ngày: 10000000
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 80000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 00:00 đến 07:00
Quy tắc 5
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 10000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 80000
Tần suất hành động: Mỗi ngày một lần
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 00:00 đến 07:00
Quy tắc 6
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả các chiến dịch đã tạm dừng
Hành động: Bật chiến dịch
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 5-10000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Liên tục. Quy tắc chạy thường xuyên nhất có thể (thường là 30-60 phút/lần).
Quy tắc 7
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tắt chiến dịch
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: không phải 1-10000
Đã chi tiêu > 120000
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 16:00 đến 16:30
Quy tắc 8
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả các chiến dịch đã tạm dừng
Hành động: Bật chiến dịch
Điều kiện:
Đã chi tiêu < 120000
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Hàng ngày. Vào 00:00 Giờ TP Hồ Chí Minh
Quy tắc 9
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tắt chiến dịch
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: không phải 1-10000
Đã chi tiêu > 80000
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Liên tục. Quy tắc chạy thường xuyên nhất có thể (thường là 30-60 phút/lần).
Quy tắc 10
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tắt chiến dịch
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Liên tục. Quy tắc chạy thường xuyên nhất có thể (thường là 30-60 phút/lần).
Quy tắc 11
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tắt chiến dịch
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: không phải 5-10000
Đã chi tiêu > 40000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Liên tục. Quy tắc chạy thường xuyên nhất có thể (thường là 30-60 phút/lần).
Quy tắc 12
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 10000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 400000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 3.33-4.99
Lượt mua hàng (Meta Pixel): 0.99-2.01
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 13
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 10000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 400000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 5-10000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 14
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách hàng ngày: 10000000
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 80000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: không phải 3.33-10000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 15
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách hàng ngày: 10000000
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 400000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: không phải 5-10000
Lượt mua hàng (Meta Pixel): 0.99-2.01
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 16
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 10000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 800000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: không phải 5-7.99
Lượt mua hàng (Meta Pixel): 0.99 - 2.01
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 17
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 10000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 1600000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 8-10000
Lượt mua hàng (Meta Pixel): 0.99 - 2.01
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 18
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách hàng ngày: 10000000
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 800000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 5-7.99
Lượt mua hàng (Meta Pixel): 0.99 - 2.01
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 19
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả các chiến dịch đã tạm dừng
Hành động: Bật chiến dịch
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 3.33-10000
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Hàng ngày. Vào 00:00 Giờ TP Hồ Chí Minh
Quy tắc 20
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách hàng ngày: 10000000
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 80000
Tần suất hành động: Mỗi ngày một lần
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 23:00 đến 23:30
Quy tắc 21
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả nhóm quảng cáo đang hoạt động
Hành động: Tắt nhóm quảng cáo
Điều kiện:
Lượt mua hàng (Meta Pixel): không phải 1 - 10000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 14:30 đến 14:30
Quy tắc 22
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả nhóm quảng cáo đã tạm dừng
Hành động: Bật nhóm quảng cáo
Điều kiện:
Lượt mua hàng (Meta Pixel): không phải 1 - 10000
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Hàng ngày. Vào 00:00 Giờ TP Hồ Chí Minh
Quy tắc 23
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả các chiến dịch đã tạm dừng
Hành động: Bật chiến dịch
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Hàng ngày. Vào 00:00 Giờ TP Hồ Chí Minh
Quy tắc 24
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 10000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 800000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 3.33 - 4.99
Lượt mua hàng (Meta Pixel): 2.99 - 4.01
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 25
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách hàng ngày: 10000000
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 800000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: không phải 5 - 10000
Lượt mua hàng (Meta Pixel): 2.99 - 4.01
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 26
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 10000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 1600000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 5 - 7.99
Lượt mua hàng (Meta Pixel): 2.99 - 4.01
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 27
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách hàng ngày: 10000000
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 1600000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 5 - 7.99
Lượt mua hàng (Meta Pixel): 2.99 - 4.01
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 28
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 10000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 3200000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 8 - 10000
Lượt mua hàng (Meta Pixel): 2.99 - 4.01
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 29
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 10000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 1600000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: không phải 5 - 10000
Lượt mua hàng (Meta Pixel): 4.99 - 10000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 30
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách hàng ngày: 10000000
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 1600000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 3.33 - 4.99
Lượt mua hàng (Meta Pixel): 4.99 - 10000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 31
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 10000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 3200000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 5 - 7.99
Lượt mua hàng (Meta Pixel): 4.99 - 10000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 32
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách hàng ngày: 10000000
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 3200000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 5 - 7.99
Lượt mua hàng (Meta Pixel): 4.99 - 10000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 33
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 10000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 6400000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 8 - 10000
Lượt mua hàng (Meta Pixel): 4.99 - 10000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30

Lịch sử cải tiến

V2.1.20240402

Cập nhật kế hoạch hoạt động mới. Bổ sung danh sách các quy tắc đầy đủ.

V1.5.20231123

Bổ sung danh sách các quy tắc đầy đủ.

V1.4.20231113

Bổ sung thêm quy tắc Tăng ngân sách để đảm bảo ngày Rẻ thì tiêu nhiều (gấp 2 lần ngày Đắt).
Duy trì đều đặn tổng số lượng chiến dịch hoạt động mỗi ngày là 60 để kiểm soát được biến động chi phí mỗi ngày.
Theo dõi thêm chỉ số đo lường quan trọng.

V1.3.20230616

Điều chỉnh Quy tắc từ Số kết quả => ROAS

V1.2.20230606

Bỏ bớt quy tắc tự động tầng nhóm quảng cáo.

V1.1.20230517

Tạo quy tắc tự động. Điều chỉnh tự động nhưng phải áp dụng thủ công cho từng chiến dịch.
-----]