Hướng dẫn tự quay video ngắn một mình khi đi uống cafe

Mục tiêu
Hoàn thành được video ngắn chỉ có một mình phong cách thú vị khi đi uống cafe
Các bước thực hiện
Chuẩn bị
- 1 Tripod kẹp được điện thoại
- 1 Điện thoại
- 1 Quyển sách và sổ
- 2 Cốc nước
Quay thô
Bước 1: Trên bàn đặt sẵn sổ và bút.
Bước 2: Đặt điện thoại nằm ngang, căn khung hình ở chính giữa bàn và bấm quay.
Bước 3: Mang 2 cốc nước đi tới bàn, để 1 cốc sang phía bên kia, 1 cốc phía bên mình. Kéo ghế ra và ngồi xuống. Mở sổ, đọc và uống nước.
Bước 4: Đi qua bên kia ngồi đọc sách, nhìn lên như thể có ai mang nước cho. Cầm cốc và uống nước.