Hướng dẫn Vận hành Đơn hàng

Mục tiêu

Giúp cho khách hàng sớm nhận được đơn hàng đúng sản phẩm và đúng số lượng

Danh sách các việc cần làm

V1.2.20230626

In và đóng gói

Tải và cài đặt drive máy in nhiệt Shoptida SP46
- Sau đó kết nối máy tính với máy in và in thử một đơn hàng Đang chuyển bất kỳ. Nếu giấy in ra rõ nét, đủ thông tin thì đã được. Nếu chưa được thì liên hệ Kiên.
- Chọn giấy in khổ 7x10, không khoảng cách lề.
In đơn hàng
Đóng gói
Để đóng gói đúng sản phẩm, đủ số lượng và đảm bảo sản phẩm nguyên vẹn đến tay khách hàng, cần lưu ý:
Bước 1: Sắp xếp giấy đơn hàng gọn gàng: mỗi người 1 tệp. Nếu cần chia thì lấy một phần bên dưới tệp.
Bước 2: Gói hoàn thành từng đơn từ trên xuống dưới: Chọn đơn hàng trên cùng => Đọc mã sản phẩm, số lượng mỗi sản phẩm => Chọn và dán hộp => Bỏ từng sản phẩm theo số lượng vào hộp => Dán hộp => Dán đơn hàng lên hộp => Để gọn vào đúng hãng vận chuyển
- Nếu gặp đơn hàng không thể gói hoàn thành ngay được (kho hết sản phẩm, chưa biết mã sản phẩm...) thì chuyển đơn hàng xuống dưới cùng tệp để sau.
Nguyên tắc
1. Độc lập hoàn thành
2. Lần lượt từ trên xuống dưới
3. Dễ làm trước, khó làm sau
Gửi hãng vận chuyển
Sắp xếp gọn gàng vào tải để gửi đúng đơn cho đúng hãng vận chuyển.
Hệ thống tự động gửi tin nhắn cho các anh ship nhờ qua lấy hàng lúc 15:00 các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7.

V1.1.20230517

In và đóng gói

In đơn hàng
Đóng gói
Để đóng gói đúng sản phẩm, đủ số lượng và đảm bảo sản phẩm nguyên vẹn đến tay khách hàng, cần lưu ý:
Bước 1: Sắp xếp giấy đơn hàng gọn gàng: mỗi người 1 tệp. Nếu cần chia thì lấy một phần bên dưới tệp.
Bước 2: Gói hoàn thành từng đơn từ trên xuống dưới: Chọn đơn hàng trên cùng => Đọc mã sản phẩm, số lượng mỗi sản phẩm => Chọn và dán hộp => Bỏ từng sản phẩm theo số lượng vào hộp => Dán hộp => Dán đơn hàng lên hộp => Để gọn vào đúng hãng vận chuyển
- Nếu gặp đơn hàng không thể gói hoàn thành ngay được (kho hết sản phẩm, chưa biết mã sản phẩm...) thì chuyển đơn hàng xuống dưới cùng tệp để sau.
Nguyên tắc
1. Độc lập hoàn thành
2. Lần lượt từ trên xuống dưới
3. Dễ làm trước, khó làm sau
Gửi hãng vận chuyển
Sắp xếp gọn gàng để gửi đúng đơn cho đúng hãng vận chuyển. Chủ động nhắn tin bằng Hotline nhờ các anh ship qua lấy hàng sớm cho kịp giờ.

Cần xử lý

- Khi nhận được đơn hàng bị hoàn về thì chúng ta kiểm tra trạng thái sản phẩm
- Nếu chất lượng vẫn đảm bảo, sản phẩm còn bán được: Đổi trạng thái đơn hàng Đang hoàn => Đã hoàn
- Nếu chất lượng không đảm bảo, bị xấu, sản phẩm không còn bán được: Đổi trạng thái đơn hàng Đang hoàn => Đã hoànTạo phiếu xuất kho (https://nhanh.vn/inventory/bill/export): Loại trả hàng: Khác + Giá: 0
Thêm Khiếu nại Giục phát lại và chờ đối tác xử lý xong sẽ trả lại kết quả

Kiểm tra lại

- Kiểm tra Đơn trùng: Để không gửi trùng đơn cho khách hàng (https://nhanh.vn/order/manage/checkduplicate?storeId=137003)
- Xử lý hết các tin nhắn gắn tag Đã chốt đơn trước 15:00 (https://vpage.nhanh.vn/app#!/fb/conversation)
- Xử lý hết các đơn hàng ở trạng thái Mới (https://nhanh.vn/order/manage/index?storeId=137003&status=54)
- Xử lý hết các tin nhắn khách đang hỏi (https://vpage.nhanh.vn/app#!/fb/conversation)