Hướng dẫn Vận hành Kho hàng

Mục tiêu

Đảm bảo luôn có đủ sản phẩm cho khách đặt hàng và số liệu tồn kho chính xác khi có thay đổi: Bán hàng, Hoàn hàng

Danh sách các việc cần làm

V1.1.20230517

Nhập hàng

Viết phiếu nhập kho khi nhận được sản phẩm gửi đến từ Nhà cung cấp: Sử dụng quyển Phiếu nhập kho để điền các thông tin cần thiết: Mã sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Tổng tiền
Thêm phiếu nhập kho (https://nhanh.vn/inventory/bill/import): Chọn đúng nhà cung cấp có sẵn hoặc Thêm nhà cung cấp (https://nhanh.vn/supplier/manage/index?tab=add) đúng thông tin để nhận thanh toán
Thanh toán cho nhà cung cấp: Thủ quỹ kiểm tra Công nợ nhà cung cấp (https://nhanh.vn/accounting/debts/supplier) để thanh toán

Đặt hàng

Trước khi hết sản phẩm hoặc nếu có giảm giá thì đặt hàng từ Nhà cung cấp
- Bông: TheND.1 - Zalo 0398151860
- Sách: Tiki và Nhà in
...