Văn hoá 6C và 6K

Văn hoá 6C

Chia sẻ

Chia sẻ mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, vấn đề bức xúc cho đúng người, đúng đối tượng

Công nghiệp

Mọi việc cần có checklist, form mẫu, quy trình, kịch bản, kế hoạch, phiên bản, mã tài liệu

Chủ động

Dám làm việc mới, dám chịu rủi ro, dám thẳng thắn

Chất lượng

Luôn sẵn sàng nâng cấp, cải tiến sản phẩm, dịch vụ, quy trình

Cầu tiến

Luôn sẵn sàng học hỏi: tự học và học từ người khác

Con voi

Có kế hoạch tổng thể cho tất cả dự án, công việc

Văn hoá 6K

Không sợ bẩn tay

Lúc cấp bách thì việc gì cũng phải làm

Không sợ cái mới

Càng làm việc mới thì càng biết nhiều

Không sợ dẫm bẩn

Dẫm xong rùi thì càng có nhiều kinh nghiệm

Không đòi đường đẹp

Hãy cùng xây đường

Không đắn đo

Để xoáy liên tục, làm bản thử nghiệm nhanh nhất có thể

Không rạch ròi

Làm thêm việc của cả đồng nghiệp để đảm bảo đạt được mục tiêu