Văn hoá 6K

Không sợ bẩn tay

- Lúc cấp bách thì việc gì cũng phải làm

Không sợ cái mới

- Càng làm việc mới thì càng biết nhiều

Không sợ dẫm bẩn

- Dẫm xong rùi thì càng có nhiều kinh nghiệm

Không đòi đường đẹp

- Hãy cùng xây đường

Không đắn đo

- Để xoáy liên tục, làm bản thử nghiệm nhanh nhất có thể

Không rạch ròi

- Làm thêm việc của cả đồng nghiệp để đảm bảo đạt được mục tiêu