Hướng dẫn xác nhận đơn gối lẻ Shopee

Mục tiêu

Xác nhận gửi đơn Shopee đặt 1 sản phẩm gối từ địa chỉ kho Ứng Hòa.

Danh sách các việc cần làm

V1.1.20230629

Bước 1: Click Giao hàng loạt trong mục Vận chuyển
- Kiểm tra những đơn hàng đang được phân bổ vào đơn bị vận chuyển nào.

Bước 2: Click vào từng đơn vị vận chuyển đang có đơn chờ xác nhận
- Kiểm tra xem đơn vị vận chuyển đó có đơn 1 sản phẩm gối hay không.
(Hình ảnh trên có 1 đơn ninja van, nhưng không phải đơn gối, nên bỏ qua. Kiểm tra tiếp các ĐVVC khác).
- Trong 19 đơn hàng Shopee Xpress. Kiểm tra tương tự như trên.
Bước 3: Tích chọn các đơn hàng có 1 sản phẩm gối ID 159
Bước 4: Sau khi tích hết, chọn yêu cầu tới lấy hàng
Bước 5: Trong phần địa chỉ lấy hàng, ấn chọn ĐỔI
Bước 6: Chọn địa chỉ: Nhà Anh Chiến -> Sau đó ấn CONFIRM.
Bước 7: Sau khi hiện ra file in, trong mục chọn máy in, kéo xuống tìm "Lưu file PDF" sau đó gửi file qua group FB "Vận Hành: Xưởng Gối" để người ở xưởng in đơn.